Interface Inheritence (Arayüzden Miras Alma)

Tıpkı classlarda olduğu gibi interfacelerden de inheritence alınabilmektedir. Tanımlama aynı şekildedir. Birbirinden inheritence alan interfaceler içlerinde implemente edilmezler fakat birbirinden inheritence alınan interfaceleri kullanan bir class içinde bunların implemente edilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki örneğe bakalım :

Peki diyelim ki aynı metot adı birbirine miras veren interface içlerinde geçiyor. Bu durumda hangisi çalışacak? Bu durumda derleyici miras almış olan interface içindeki metotu çalıştırır, basedekini devre dışı bırakır. Bu esnada program çalışır, derlenir fakat bir warning verir. Bunu aşabilmek için tıpkı name hiding konusunda belirttiğim gibi bu durum da new keywordu ile miras alan sınıftaki metot belirtilirse bu durum aşılacaktır. Aşağıdaki bunu görebiliriz :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.