JavaSciptte Fonksiyonlar

Tekrarlanan işlerin daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmesi için ve tekrar tekrar aynı satır kodların yazılmaması için oluşturulan / oluşturulmuş kod gruplarına fonksiyon adı verilir. Hali hazırda mevcut fonksiyonlar olduğu gibi, fonksiyonları kendimizde oluşturabiliriz.  Fonksiyon tanımlamak için aşağıdaki gibi bir yapı kullanırız. Fonksiyona verilen isim, programın herhangi bir yerinde çağırılabilir. Çağırılan fonksiyon kendi içerisindeki tüm kodları çalıştırır.

function fonksiyon_adi()
{
fonksiyon içinde çalışacak kodlar
}

Fonskiyonu çalıştırmak içinde istediğimiz herhangi bir yerde direkt olarak fonksiyonumuzun adını yazarız. Aşağıdaki şekilde;

fonksiyonumuz();

Şimdi basit bir örnek yapalım. Bir HTML sayfasında kullanıcıdan aldığımız bilgiyi 10 defa alt alta yazan bir fonksiyn yazalım.


 

Fonksiyonlara Veri Gönderme ve Fonksiyonlardan Veri Alma:

Yazmış olduğumuz fonksiyonlara değer verebilir ve bunun sonucunda işlenen bu verinin sonucunu alabiliriz. Böylelikle fonksiyonlarımız bize anlık olarak verileri işleyip, programa dahil etme imkanı sağlarlar. Herhangi bir fonksiyona parametre göndermek için yapmamız gereken fonksiyon isminden sonra parantez içerisine geriye dönecek veri için değişken ismi yazmak olacaktır.

Mesela kullanıcıdan yaş bilgisi alıp, bunun sonucunda kullanıcıya toplam kaç gün yaşağıdığını söyleyen bir script yazalım. Bu işlemi şöyle yapacağım, fonskiyonumu html head etiketleri arasında yazacağım. body etiketleri arasında ise fonksiyonumu çağıracağım.

Untitled Document

Örneğimizde fonksiyonumuz kullanıcıdan almış olduğu bilgileri işleyip ekrana çıktı olarak geri döndürmektedir. Fonksiyonun çalışması sonucu eğer bir veri elde etmek istiyor isek bunun için return kelimesini fonksiyon içinde kullanmalıyız. Bir örnek yapalım, bu örnekte de return kullanalım.

 

Girilen sayının karesini hesaplayan ve uygulamaya sayısal değer olarak dâhil eden bir fonksiyon yazalım.

Untitled Document


Belli başlı hazır fonksiyonlar :

parseInt() : String bir ifadenin sayısal kısmını alarak, bunu tam sayıya çevirir. Tabi bu string ifade sayısal bir şekilde başlamalıdır, örneğin 5 stringi, 1234 stringi veya 1982İsmail stringi çevrilebilir. Ama İsmail1982 stringi çevrilemez.

document.write(parseInt("1982İsmail"));

Ekrana 1982 yazılır.

Eğer ondalık bir sayıya bu fonksiyonu uygularsak sadece sayının tam kısmını elde etmiş oluruz.

document.write(parseInt("23.67"));

Elde edilecek değer 23’tür.

Başta belirttiğim gibi string bir ifade eğer sayısal bir ifade ile başlamıyor ise bu sefer geriye NaN sonucu döner, yani hata olur. Aşağıdaki gibi;

document.write(parseInt("İsmail1982"));

parseFloat : parseInt fonksiyonundan farkı sayısal ifadeleri ondalıklı olarak da alabilir.

document.write(parseFloat("23.67"));

Elde edilecek değer 23.67’dir.

String : İfadeyi string yapmak için kullanılır.

Görüleceği üzere ilk toplam1’de mevcut iki number tipindeki sayıyı topluyorum, geriye 8 dönecektir. İkinci toplam2 için ise number tipinde olan değerleri String’e çeviriyor ve topluyorum. Bu sefer de geriye 35 döner çünkü iki string toplandığında yanyana yazılır.

Number: String ifadeyi number tipine çevirir. Aşağıdaki örneği inceleyelim.

Burada ilk toplam1 sonucu geriye 35 döner. Çünkü 3 string bir ifade, 5 ise numerik bir ifade. Dolayısı ile ikisi toplandığında string olarak toplanır. İkincisinde ise ben bu string ifadeyi Number yapıyorum, böylelikle bu sefer numerik olarak işlemi gerçekleştiriyorum ve geriye 8 dönüyor.

Şimdi fonksiyon oluşturarak ve switch case yapısını kullanarak, Haftanın hangi gününde olduğumuzu bulan bir program yazalım.

Untitled Document

Böylelikle bu script bilgisayarımızın sistem tarihinden gün bilgisini Date fonksiyonunun GetDay metodu ile çeker. Ve bizim oluşturduğumuz Switch karar yapısı ile belirtmiş olduğumuz gün bilgisini bize verir. Burada dikkat edilirse 0 bilgisi Pazar günüdür. Buna dikkat etmemiz gerekir, çünkü varsayılan olarak bilgisayarımızın sistem tarih bilgisi Amerikan standardındadır ve onların standardına göre haftanın ilk günü Pazar sayılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.