JavaScript Date ve Math Nesneleri

Date Nesnesi:

Tarih ve saat işlemleri için kullanılan metot ve özelliklerin bulunduğu nesnedir. Date nesnesi oluşturulduktan sonra ilgili metotlarla nesne içerisinden bilgiler rahatlıkla alınabilir. Şimdi bazı Date nesnesi metotlarını inceleyelim:

getDate( ) Metodu: Sistem tarihinde ayın kaçıncı günü olduğu bilgisini verir. Çalışan kodlar sonucunda sistem tarihine göre 1-31 arası bir değer ekrana yazdırılır.





Untitled Document





getDay() Metodu: Sistem tarihine göre haftanın kaçıncı günü olduğu bilgisini verir. Pazar günü için 0 değeri döner, Cumartesi günü için 6 değeri döner. Diğer günlerde sıra ile 0 ile 6 arasında değer dönerler.





Untitled Document





getMonth( ) Metodu: Sistem tarihine göre ay bilgisini geri döner. Ocak ayı için 0 değerini, Aralık ayı için 11 değerini döndürür. Diğer aylarda sıra ile 1’er artar.





Untitled Document





getFullYear( ) Metodu: Sistem tarihine göre yıl bilgisini geri döner.





Untitled Document






getHours( ) Metodu: Sistem saatine göre saat bilgisini geriye döner, 0-23 arası değerler geriye döndürür.





Untitled Document





getMinutes( ) Metodu: Sistem saatine göre dakika bilgisini geri döner, 0-59 arası değer döndürür.





Untitled Document





Math Nesnesi:

Matematiksel işlemleri yapmak için kullandığımız metot ve özelliklerin bulunduğu nesnedir.

Math nesnesi ile aşağıdaki gibi işlemleri yaptırabiliriz.





Untitled Document





Random( ) Metodu: 0 ile 1 arasında rasgele sayı üretmek için kullanılır.





Untitled Document





Round( ) Metodu: Ondalıklı sayıyı yuvarlayarak tam sayı elde etmek için kullanılır. Ondalıklı sayının ondalıklı kısmı 50 ve üzeri ise tam kısmı yukarı, aşağı ise tam kısmı aşağı yuvarlar.





Untitled Document





Pow(x,y) Metodu: Bu metod iki parametre alır. İlk parametre taban, ikinci parametre ise üs olarak kabul edilir. Yani x sayısının y üssünü alma işlemi için kullanılır.





Untitled Document





Sqrt( ) Metodu: Karekök hesaplamak için kullanılır.





Untitled Document





 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir