JavaScript Değişken Tanımlama ve Değişken Türleri

JavaScriptte değişken tanımlaması yapabilmek için variable kelimesinin kısa yazılışı var kullanılır. var kelimesinin ardından değişkenin adı yazılır ve böylelikle değişken tanımlanmış olur. Diğer programlama dillerinde olduğu gibi JavaScriptte de değişken tanımlamanın bazı kuralları bulunmaktadır. Buna daha önceki yazımda değinmiştim, aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

JavaScript Kodları Yazım Kuralları

Bu kuralların yanı sıra Türkçe karakterleri de mümkün olduğunca kullanmamamız gerekir. Her ne kadar değişken isimlerinde Türkçe karakter kullanımı mümkün olsa bile, programlama standardı açısından uygun olmayacağını belirtmek isterim. Dolayısı ile Türkçe’deki ı, ?, ğ, Ğ, ?, ?, ü, Ü, ö, Ö, ç, Ç karakterlerini değişken tanımlamada kullanmayalım. Değişken tanımlarken syntax

var Degisken_Ad

seklinde tanımlama yapılır.

JavaScriptte 3 tip temel değişken tipi yer alır. Sayı tipindeki değerler için number tipindeki değişken kullanılır. Mantıksal verileri yani true false değerlerini tutmak için Boolean tipi kullanılır. Karakter, metin ya da metin grupları içinde String kullanılır. Eğer bir sayı değerini de string olarak yazmak istiyorsak, bu sayı değerini tırnak içinde yazmamız gerekir. Tırnak içinde yazılan sayıya herhangi bir matematiksel işlem uygulanamaz.

JavaScriptte bir değişken tanımladığımızda eğüer buna herhangi bir değer atamaz isek bu değişken boş olarak bekleyecektir.

Örneğin şimdi bir değişken oluşturup bu değişken içine herhangi bir değer atamayalım. Alert komutu ile de bu değişkeni ekrana uyarı şeklinde yazdırmayı deneyelim.

Untitled Document


Bu kodlar çalıştırıldığında aşağıdaki gibi bir sonuç elde ederiz.

25092014001

CSharpta olduğu gibi JavaScriptte de aynı satır üzerinde yani değişken tanımlanır tanımlanmaz hemen değer atayabiliriz. Atama yapabilmek için = operatörü kullanılır.

Untitled Document


Aşağıdaki gibi bir çıktı elde ederiz.

25092014002

Değer atamayı aşağıdaki şekilde de yapabiliriz.

Untitled Document


Farklı değişkenlerin tanımlanmasını örneklersek;

Untitled Document


Burada sayi1 ve sayi2 değişkenini tek satırda tanımladım, daha sonradan değer atadım. Sayi3 ise tek satırda tanımlandı ve değişken atandı. Ad ve cinsiyet değişkenleri string tipinde. yas değişkeni içindeki değer her ne kadar 32 olsa da aslında string tipinde bir değişken, çünkü tırnak içinde tanımlandı. Dogrumu değişkeni ise bir boolean tipinde değişken oldu.

Tür dönüşümü nasıl gerçekleştirilir, buna değinirsek, JavaScript dinamik bir dildir. Veri türlerini kendisi otomatik olarak yapabilmektedir. Sayısal olarak tanımlanmış bir değişkene daha sonradan string bir değer atayabiliriz. Örneğin sayı isminde bir değişken oluşturup bu değişken içinde 3 atayalım, daha sonra bu değişkenin içeriğini ismail yapalım.

Untitled Document


JavaScriptte türler arasında toplama ve çıkarma operatörleri ile işlemler yapabiliriz. Örneğin;string bir ifade ile number tipindeki bir ifadeyi toplamak istersek:

Untitled DocumentBurada yazi değişkeninin içeriği ile sayi değişkeninin içeriğini topluyoruz, sonuç olarak ekrana ismail10 yazacak.

Peki bir string ile boolean ifadeyi toplamayı görelim.

Untitled DocumentBu sefer ekrana İsmailtrue yazar.

Boolean tip ile number tipini toplayalım.

Untitled Document
Ekrana 11 değeri döner. Bir de false boolean ile bir sayı toplayalım;

Untitled Document
Bu sefer ekrana 10 değeri döner. Burada booelan değeri için true sayısal olarak 1 değerinde iken false 0 değerindedir. Dolayısı ile herhangi bir sayı ile toplanabilmektedirler.

Şimdi de çıkarma operatörü ile tür işlemleri yapmaya çalışalım.

Herhangi bir string değerinden number çıkarmayı deneyelim.

Untitled DocumentBunun sonucunda NaN uyarısı alırız, çünkü böyle bir işlem yapılamaz.

Herhangi bir number değerden, boolean değer çıkaralım.

Untitled Document
Bunun sonucunda ekrana 9 döner. Çünkü 10 – true = 9. Boolean olarak true değeri number karşılığı 1’dir. False’un number karşılığı ise 0’dır. Burada sayi – false değerini çıkarsa idik, ekrana 10 dönecekti.

1 Yorum

  1. Merhaba bu sayfada refresh yapınca gereksiz javascript hataları alınıyor.
    Sanırım anlatmış olduğunuz kod parçacıkları bi şekilde koşuluyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.