JavaScript Diziler

Aynı türdeki verileri tek bir yerde saklamamızı sağlayan değişkenlerdir, içlerinde birden fazla eleman barındırabilirler. Dizileri birden fazla yolla tanımlamamız mümkündür. Örneğin en başta boş bir dizi tanımlayıp daha sonradan içeriğini doldurabiliriz.

var dizi = new Array();

 

Görüleceği üzere önce dizimizin adını verdik, ardından new Array diyerek yeni bir dizi oluşturduk. Bu tanımlamada dizimizin içeriğinde herhangi bir şey yok.

Diyelim ki ogerenciler adında bir dizi oluşturacağız ve bu dizi içerisinde eleman oluşturacağız. Bunu gösterelim. Tıpkı diğer programlama dillerinde olduğu gibi JavaScriptte de index numarası sıfır (0) ile başlar. Yani dizimizin 1. elemanı 0 nolu indexte yer alır.

var ogrenciler = new Array();
ogrenciler[0] = "İsmail";
ogrenciler[1] = "Ahmet";
ogrenciler[2] = "Mehmet";
ogrenciler[3] = "Halil";

 

ogrenciler adında dizi oluşturduk ve içerisine 4 eleman ekledik. Birde diğer yolda dizi oluşturup, içeriğine eleman ekleyelim. Bu sefer tek satırda dizimizi oluşturup, tek satırda elemanları ekleyeceğiz.

var ogrenciler = new Array("İsmail", "Ahmet", "Mehmet", "Halil");

 

Diziler için genel olarak bilinmesi gerekenler:

  • Eğer tek satırda öğe ekliyor isek, bunları birbirinden virgül ile ayırmak zorundayız.
  • Eğer eklenen elemanlar string tipinde olacak ise bunları tırnak içinde yazmalıyız.
  • Dizilere string, number, boolean veri türlerini karışık olarak verebiliriz.
  • Dizi tanımlarken ve değer verirken tür sınırlaması yoktur.

Diyelim ki bu dizi elemanlarını yazdırmak istiyoruz, bunun için alert ya da document sınıfının write metodunu kullanabiliriz.

alert(ogrenciler);
document.write(ogrenciler);

 

Dizilerin eleman sayılarını bulmak için length komutunu kullanırız. Aynı zamanda bu komut string ifadeler de karakter sayısını bulmak içinde kullanılabilir. Örnek;

alert(ogrenciler.length);

 

 

Diziler Üzerinde Sık Kullanılan İşlemler:

Push: Dizinin sonuna yeni bir dizi elemanı ekler.

 

Pop: Dizinin sonundaki elemanı kaldırmak için kullanılır.

 

Unshift: Dizinin başına eleman ekler, birden fazla eleman aynı anda eklenebilir.

 

Shift: Dizinin başındaki elemanı kaldırır.

 

Delete: Dizi içerisinde istediğimiz indekste yer alan elemanı silmek için kullanabiliriz. Elemanı siler ama içeriği boş kalır yani demek istediğim 5 elemanlı bir dizi içinden bir elemanı sildiğimizde bu dizi yine 5 elemanlıdır. Sadece silinen yer boş kalır.

 

Bu dizide 1 nolu indekste yer alan Çarşamba’yı siliyoruz. Listelediğimizde Çarşamba yazmayacak ama içeriği boş olacaktır. Şu şekilde:

Salı,,Perşembe,Cuma

Splice: Diziden istenilen bölüme eleman eklememizi ya da eleman silmemizi sağlar.

Dizi içerisinden elaman silmek için örnek;

 

 

Şimdi burada elemanı silme işleminde splice(0,2) şeklinde yazdım. Burada ilk parametre hangi elemandan itibaren silineceğidir, yani indeks numarasını veririz. İkinci parametre ise kaç eleman silineceğini belirtir. Bu örneğimde ben 0. eleman dahil olmak üzere iki elemanı sildim. Dolayısı ile Salı ve Çarşamba silindi. Geriye Perşembe ve Cuma kaldı. Bir püf nokta vererelim eğer buradaki ikinci parametreyi kullanmasa idim, bu sefer belirtilen dizin indeksindeki eleman dahil ardındaki tüm elemanlar silinirdi.

 

Dizi içerisine eleman eklemek için ise;

Burada da splice metodunda ilk parametrede hangi indeks olduğunu belirttim. Bu sefer eleman silmeyeceğim için ikinci parametreyi 0 olarak verdim. Sıfır yazdığım için bu sefer eleman silme işlemim olmayacak. Ardından da eklemek istediğim elemanları yazdım, görüleceği üzere birden fazla da eleman ekleyebiliyorum.

indexOf: Dizi içerisinde geçen kelimeyi veya karakteri aramamızı sağlar, ilgili arama sonucu istenilen bulundu ise bu elemanın indeks numarasını geriye döndürür. Eğer aranılan mevcut değilse geriye -1 değeri döner.

Geriye 4 değeri döner.

Reverse: Dizinin içeriğini yani eleman sırasını ters çevirmemizi sağlar.

Sort: Dizi elemanları alfabetik veya numerik olarak sıralar. Burada bir nokta daha verelim Türkçe karakterleri sıralama esnasında z’den sonra geleceğini göreceksiniz. Burada baz alınan her bir kaakterin sahip olduğu ASCII kodlarıdır, detaya girmiyorum.

3 Yorumlar

  1. alert(31)

  2. Merhaba, sayfa açılınca haftanın günlerini döndüren bir döngü başlıyor ve 10 – 15 kez devam ediyor haber vermek istedim.

  3. alert(“tesst”);

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.