JavaScript Kodları Yazım Kuralları

JavaScript kodlarını da yazarken diğer programlama dillerinde olduğu gibi yazım kuralları vardır. JavaScript html etiketlerinde olduğu gibi boşlukları önemsemez. Yani, deger = 5 ile deger=5 aynı anlama gelir. JavaScript dilinin bir diğer özelliği de büyük ve küçük harfe duyarlı olmasıdır. Örneğin DEGER, Deger, deger, DeGeR gibi yazımların hepsi birbirinden farklı değerlendirilir. Yine bir çok programlama dilinde de olduğu gibi JavaScript’te değişkenler, metotlar, nesneler vb isimleri sayı ile başlayamaz, kelimeler arasında boşluk kullanılamaz, boşluk yerine alt çizgi _ kullanılabilir. Ve JavaScript dili için ayrılmış kelimeler kullanılamaz. Bu kelimeleri listelersek :

 

23.09

JavaScript kodlarında eğer özel karakterler kullanma ihtiyacı duyarsak özel karakterin başına \ işaretini eklememiz gerekir. Eklenebilecek özel karakterleri de tablo halinde verirsek:

24092014001

 

Örneğin çift tırnak işaretini kod içinde kullanmayı deneyelim. Diyelim ki ekrana bir yazı yazdırmak istiyoruz ama bu yazı içinde bazı kelimeleri tırnak içinde yazdırmamız gerekiyor. Bunun için aşağıdaki gibi bir kod yazarsak hata alırız.

Eğer ben buradaki “İsmail” ve “GÜRSOY” ifadelerini tırnak içinde yazdırmak istiyorum kodlarım aşağıdaki şekilde olmalıdır.

Bu kod çalıştırıldığında aşağıdaki şekilde sonuç elde ederiz.

Öğrenci Adı : “İsmail” Öğrenci Soyadı : “GÜRSOY”

Birde JavaScriptte yorum satırları nasıl elde edilir ona değinelim. Aynı zamanda çalışmasını istemediğimiz kodlarımız içinde aynı şekilde işlem gerçekleştirebiliriz. Bunu iki şekilde yapabiliyoruz. // kullanarak tek satır halinde olan kod parçalarını çalışmaz hale getirebilir ya da ilgili satırı açıklama haline getirebiliriz.


Birden fazla satır kodu çalışmaz hale getirmek ya da birden fazla satırda açıklama yazmak istersek /* ve */ kullanırız. Başlangı için /* kullanılırken, bitişi belirtmek içinde */ kullanılır. örnek aşağıdaki gibi:

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.