JavaScript Operatörler ve İşlem Öncelik Sırası

Bu yazımda JavaScriptte yer alan operatörlere yer vereceğim. 4 temel tipte operatörümüz yer alıyor. Bunlar:

Aritmetik Operatörler
Atama Operatörleri
Karşılaştırma Operatörleri
Mantıksal Operatörler

Operatör tiplerine değindikten sonra da işlem öncelik sırasına biraz değineceğim ve yazımı bitireceğim. Şimdi javascript için aritmetik operatörler neler görelim.

1 – Aritmetik Operatörler:

a) Toplama Operatörü (+) : Bu operatör ile Sayısal, mantıksal ve string ifadeleri kendi içlerinde toplayabiliriz. Örneklerimize geçersek:

Sonuç olarak 8 çıktısını elde ederiz. Mantıksal ifadeleri toplayalım.

Geriye 2 değeri döner. Çünkü true mantıksal değeri sayısal olarak 1’e eşittir. İki true mantıksal değeri toplanınca da geriye sayısal olarak 2 döner.

String toplama yaptığımızda ise aslında string ifadeleri yan yana yazarız. Örneklersek;

Bunun sonucunda da geriye İsmail GÜRSOY çıktısı döner.

b) Fark (çıkarma) Operatörü (-) : Sadece sayısal ifadeler ile birlikte kullanılabilir. Çıkarma işlemi yapılır.Örneğin;

Geriye -2 değeri döner.

c) Çarpma Operatörü (*) : Sadece sayısal ifadeler ile birlikte kullanılabilir, çarpma işlemi yapılır. Örneğin;

Geriye 15 değeri döner.

d) Bölme Operatörü (/) : Sadece sayısal ifadeler ile birlikte kullanılabilir, bölme işlemi yapılır. Örneğin;

Geriye 0,6 değeri döner.

e) Mod Operatörü (%) : Bölme işlemine kalanı bulmak için kullanılır, sadece sayısal değerler ile birlikte kullanılır. Örneğin;

Geriye 2 değeri döner.

f) Arttırma Operatörü (++): Sayının başına ya da sonuna gelmesi durumunda sayıyı 1 arttırır. Örneğin;

Geriye 4 döner.

g) Azaltma Operatörü (–): Sayının başına ya da sonuna gelmesi durumunda sayıyı 1 azaltır. Örneğin;

Geriye 2 döner.

2- Atama Operatörleri:

a) = Operatörü: Sağ taraftaki değeri sol taraftali değişkenin içine atar.

b) += Operatörü: Ekleme ve atama işlemini yapar.Soldaki değişkenin değerini, sağdaki ile toplar ve yeni değeri elde eder.

c) -= Operatörü: Çıkarma ve atama işlemini yapar.Soldaki değişkenin değerinden, sağdaki değeri çıkarır ve yeni değeri elde eder.

d) /= Operatörü : Bölme ve atama işlemini yapar. Soldaki değişkeni sağdaki değere böler ve yeni değer elde edilir.

e) *= Operatörü : Çarpma ve atama işlemi yapar. Soldaki değişken ile sağdaki değişkeni çarpar ve yeni değer elde edilir.

f) %= Operatörü : Mod alma ve atama işlemini yapar. Soldaki değeri sağdaki değere böler ve kalanı bulur.

3 – Karşılaştırma Operatörleri : Değerleri karşılaştırır ve sonuç olarak booelan bir değer üretir. Özellikle akış denetiminde yani if yapılarında sıklıkla kullanılır.

a) < küçüktür operatörüdür. b) > büyüktür operatörüdür.
c) <= küçük eşittir operatörüdür. d) >= büyük eşittir operatörüdür.

Örnek kullanım:

e) == Operatörü : Eşittir operatörüdür. Atama operaötürü ile çok karıştırılır ama alakası yoktur. Matematiksel olarak karşılaştırma yapar ve eşitlik durumunu kontrol eder.

f) != Operatörü : Matematiksel olarak eşit olmama durumunu kontrol eder. Eşitlik yoksa geriye true döner. Yani eşit olmaması bu operatörün aradığı şeydir. Buna dikkat.

4 – Mantıksal Operatörler :

a) Mantıksal VE operatörü (&&) : Koşullardan hepsinin gerçekleşme durumunu kontrol eder, herhangi biri gerçekleşmez ise yani herhangi bir koşulu sağlamaz ise geriye false döner.

Burada sayi1 değerimiz 3, ve sayi2 değerimiz ise 5’tir. Şartımızda ise sayi1 10’dan küçük ve sayi2 3’ten büyük mü diye kontrol ediyoruz. Bizim değerlerimiz bu şartı sağladığı için Şartlar Sağlanmıştır kısmı çalışır.

b) Mantıksal VEYA Operatörü (||) : Koşullardan herhangi biri,dinin gerçekleşme durumunu kontrol eder. Eğer koşullardan birisi dahi sağlanmışsa geriye boolean olarak TRUE döner.

Görüleceği üzere şartın birisi sağlanması bile yeter.

c) Değil Operaötrü (!) : İFadenin boolean karşılığını tersine çevirir.

İşlem Önceliği : JavaScript kodları çalıştırılırken aşağıdaki tabloya göre operatör öncelikleri belirlenmentekdir. Parantez ile bu önceliklerin sırasını değiştirebilme imkanımız mevcuttur. Tabloda üstten aşağıya doğru en düşük öncelikten en yüksek önceliğe doğru sıralma gösterilmiştir.

2014102901

1 Yorum

  1. javascript ile çapma yapmak istiyorum örneğin 50 x 0 = 50 gibi yani 0 değeri varsa çarpılan sayıyı yazdırmak istiyorum sonuç 50 x 0 = 50 olmasını istiyorum lütfen yardım edin. Teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.