JavaScriptte Diziler ve For Döngüsü

JavaScriptteki dizi mantığı diğer programlama dillerindeki dizi mantıklarına oldukça benzemektedir. Bir dizi aşağıdaki şekilde oluşturulabilir :

Untitled DocumentDiziyi oluşturmak için new Array() deyimini kullanırız. Üsteki kod bloğunda;

var dizi = new Array();

diyerek dizi adında boş bir dizi oluşturdum. Daha sonra;

dizi[0] = 3;
dizi[1] = "İsmail";
dizi[2] = true;

diyerek dizinin ilk indeksinden başlayarak, ilk indeks 0 (sıfır) ile başlar, eleman atama işlemi gerçekleştirdim. C# ile uğraşanlar iyi bilirler (genelde C#’dan bahsediyorum çünkü o dil ile uğraşmaktayım 🙂 ) bir dizi oluşturduğumuzda eğer bu dizi dinamik bir dizi değilse ilk anda dizinin boyutunu vermemiz gerekir. Burada JavaScriptte böyle bir durum söz konusu değil, diziyi oluştururken boyut yani eleman sayısını vermiyorum. Diziye eleman eklendikçe dizinin boyutu otomatik olarak artacaktır. Yine dikkat edilecek bir diğer nokta dizinin herhangi bir tipi yoktur. Yani dizim string bir dizi mi, number mi, boolean mı hiç bir ayrım söz konusu değil. Hatta bunu da örneklemek için 3 tane farklı tipte elaman ataması gerçekleştirdim. Oysa ki C# ‘da mesela dizinin tipini de vermek zorundasınız.

Dizi oluştururken dizinin elemanlarını illa ayrı ayrı satırlarda üstte olduğu gibi vermenize gerek yok. Diğer dillerde olduğu gibi bu elemanları tek bir satırda atamada yapabilirsiniz. JavaScript ilk girilen değeri ilk indekse yani sıfır nolu indekse alır ve sıra ile devam eder.

var dizi = [3,"İsmail",true];(

gibi bir tanımlama da yapabilirsiniz.

Bir dizinin elemanlarını okumak, değiştirmek : Oluşturulmuş bir dizideki veriye ulaşmak için ilgili dizi içindeki elemanın indeks numarasını vererek elemana ulaşabiliriz. Bunun için indeks adı ve köşeli parantezler kullanılır [,] .

Untitled DocumentBunun sonucunda ekrana 3 yazılır. Görüldüğü gibi dizi[0] diyerek dizinin ilk indeksine yani sıfırıncı indekse ulaşabildik. Aynı şekilde dizinin elemanını da indeks numarası ile değiştirebiliriz.

Untitled Document
Burada dizimizi oluşturduk, önce ilk elemana 3 dedik. Sonra ilk elemanı Gürsoy ile değiştirdik. Sonuçta yazdırdığımızda ekrana Gürsoy yazar.

Bir dizinin tüm elemanlarını ekrana yazdırma : Bir dizinin elemanlarını for döngüsü ile ekrana yazdırabiliriz.

Untitled DocumentEkrana tek tek yazdırabiliyoruz. Görüldüğü gibi for döngüsü de oldukça basit. Yapısı diğer programlama dillerinde olduğu gibi. Bir sayacımız var ve bu sayacın nereye kadar sayacağını ve ne şekilde sayacağını belirtiyoruz.

Metotlar : Dizilerle çalışırken kullanılabilecek metotlar aşağıdaki gibidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.