LEFT ve RIGHT Fonksiyonları

SQL’de herhangi bir string verinin ilk ve son karakterlerinden istediğimiz kadarını elde edebiliriz. Bunun için LEFT ve RIGHT fonksiyonları kullanılır. LEFT ile bir string verinin ilk karakterlerini yani baştan başlayarak istediğimiz karakter sayısı kadar geriye değer döndürebiliriz. Aynı şekilde RIGHT ile de bir string veri üzerinde sağ taraftan itibaren yani sondan itibaren istediğimiz sayıda karakter döndürülmesini sağlayabiliyoruz. Kullanımı oldukça basittir :

LEFT DegerAlinacakVeri, KacKarakter;
RIGHT DegerAlinacakVeri, KacKarakter;

Örnek : (AdventureWorks veritabanı üzerinde çalışıyorum)

SELECT FirstName,LEFT(FirstName,4) AS "SOL",
RIGHT(FirstName,3) AS "SAĞ"
FROM Person.Person
WHERE BusinessEntityID IN (13,66,98,90,1149)

Person.Person tablosundan FirstName alanını çekiyorum, ayrıca FirstName alanının ilk 4 karakterini SOL, son 3 karakterini de SAĞ adında yeni bir kolon oluşturarak listeliyorum. Bu arada kısıtlama da yatım BusinessEntityID’si 13,66,98,90 ve 1149 olanları seçtim sadece.

010112

Görüldüğü gibi kullanımı oldukça basit. Genelde özellikle veritabanında dosya isimleri saklayanlar dosyanın uzantısına göre arama yapmak istedikleri durumlarda bunu kullanıyorlar. Tabi bir çok yönde kullanılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.