LIKE Deyimi Joker Karakterleri Birlikte Kullanmak

LIKE deyimi ile birlikte kullanılan joker karakterleri birlikte de kullanabiliriz. % (yüzde) işareti birden fazla karakteri tanımlarken, _ (alt çizgi) karakteri tek bir karaktere karşılık geliyordu. Bu konuyu örnekler ile anlatırsak,

SELECT LastName FROM Person.Person WHERE LastName LIKE 'Ber[r,g]%';

Bu sorgu şunu demektedir. Person.Person tablosundan LastName alanı Ber ile başlayan sonraki harfi r ya da g olan ve daha sonrası her ne olursa olsun tüm verileri listele. Sonuç olarak aşağıdaki gibi değerler alınır :

181204

SELECT LastName FROM Person.Person WHERE LastName LIKE 'Ber[^g]%';

Bu sorgu şunu demektedir. Person.Person tablosundan LastName alanı Ber ile başlayan sonraki harfi g olmayan ve daha sonrası her ne olursa olsun tüm verileri listele. Sonuç olarak aşağıdaki gibi değerler alınır :

181205

SELECT LastName FROM Person.Person WHERE LastName LIKE 'Be%n_';

Bu sorgu şunu demektedir. Person.Person tablosundan LastName alanı Be ile başlayan en son harfi ne olursa olsun ancak ondan önceki harfi n olan ve arada kaç tane harf olursa olsun tüm verileri listele.

181206

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.