Lojik (Mantıksal) Operatörler

if, if?else, while, do?while ve for yapılarında karar yapısının ne şekilde devam etmesi gerektiğini belirleme veya döngünün devam edip etmeyeceğini belirlemek için lojik operatörler kullanılır. Operatörler içinde eşitlik operatörlerini zaten biliyoruz, bunlar == (eşittir), <= (küçük eşittir), >= (büyük eşittir), < (küçüktür), > (büyüktür), != (eşit değildir) gibi operatörlerdir. Bu operatörler ile sadece bir anda tek bir koşulu kontrol edebiliyoruz. Eğer birden fazla koşulu kontrol etmek istiyor isek bu operatörler ile ancak iç içe if yapıları kullanarak bunu yapabiliriz.

Peki bunu yapabilmenin daha kolay bir yolu var mı? Tabii ki mevcut, mantıksal diğer bir deyişle lojik operatörleri kullanırız. Lojik operatörler aşağıdaki gibidir:

  • && – Şartlı AND (ve) operatörü
  • || – Şartlı OR (veya) operatörü
  • & – Boolean AND (ve) operatörü
  • | – Boolean OR (veya) operatörü
  • ! – Boolean olumsuz (eşit değil)
  • ^ – Boolean özel veya

Şimdi sıra ile bu mantıksal operatörleri açıklayalım.

&& – Şartlı AND operatörü : Bu operatörü herhangi bir yapı içinde iki şartında aynı anda sağlanması gerektiği durumlarda kullanırız. VE operatörü olarak bilinir. Yani belirtilen her iki şartında sağlanması gerekmektedir. Örnek verirsek;

if (kullaniciAdi == "admin" && sifre == "12345")

Burada her iki şartında doğruluğu aranır. kullaniciAdi ve sifre her ikisi de eşitliği sağlamalıdır. Eğer ikiside sağlanırsa TRUE sonucu dönmüş olur.

AND ile alakalı olarak tablo :

2013051401

|| – Şartlı OR operatörü :
VEYA operatörü olarak bilinir. Herhangi bir yapı içinde iki şarttan herhangi birisinin sağlanması durumunu kontrol etmek için kullanılır. Örneğin belirtilen iki şarttan birisinin sağlanması yeterlidir. Örnek verirsek;

if (KPDS >= 50 || UDS >= 50)

Burada her iki şartın da doğruluğu ya da şartlardan sadece birisinin doğru olması yeterlidir. Şartlardan en az birisi sağlanıyorsa geriye TRUE döner.

OR ile alakalı tablo :

2013051402

Kısa Devre & ve Kısa Devre | operatörü : Bu iki operatörün && ve || operatörlerinden tek farkı kısa devre operatörlerinde birinci ifadede belirtilen koşul sağlansa da sağlanmasa da ikinci koşulda belirtilen ifadenin de incelenmesidir. Bu durum özellikle && operatörü için ilk koşulun sağlanmadığı bir durumda gereksiz yere ikincisinin kontrolünün yapılmasına ihtiyaç duyulmaması durumunda işe yarar.

^ – Exclusive OR (Özel Veya) Operatörü : Bu operatör belirtilen iki koşulun doğru olması durumunda ve belirtilen iki koşulun da yanlış olması durumunda geriye false döner. Koşullardan sadece birisinin sağlanmasını istemektedir yani. Doğruluk tablosu aşağıdaki gibidir :

2013051403

! – Değil, Olumsuzluk (Negation) Operatörü : Olumsuzluk operaötüdür. Gelmiş olduğu diğer operatörlerin veya koşulların başında olumsuzluk, tersleme yapar. Örneğin:

if ( cinsiyet != Erkek )

Cinsiyet Erkek değilse geriye TRUE döner, Erkek ise False döner.

Bir başka örnek, aynı ifadeyi daha farklı şekilde yazabiliriz:

if (! (cinsiyet == Erkek) )

Burada da yine cinsiyet Erkek değilse geriye TRUE döner, Erkek ise False döner.

Doğruluk tablosu ise;

2013051404

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.