Mantıksal Operatörlerin Aşırı Yüklenmesi – Logical Operators Overloading

Mantıksal operatörler denilince akla & (ve) , | (veya) , ! (tersleme), && (kısa devre ve), || (kısa devre veya) gelir. Bu operatörler içinden, & , | , ! için overloading ile && , || overloding işlemi arasında farklılıklar vardır. Direkt olarak && ve || operatörleri overload edilemez.

Şimdi öncelikle bir örnek yapalım bu örnekte & , | ve ! operatörlerini overload edelim.

eki kısa devre operatörlerini direkt olarak overload edemiyoruz bunu nasıl yaparız? Bunu yapabilmemiz için bir takım şartlar mevcut bu şartlar sağlandıktan sonra, kısa devre operatörleri de overload edilebiliyor.

Bu şartları belirtmek gerekirse :

  • & (ve)  ve | (veya) operatörleri overload edilmiş olmalı.
  • & ve | operatörlerinin overload dönüş değerleri oluşturulduğu class türünden olmalıdır.
  • & ve | operatörlerinin overload parametreleri oluşturulduğu class türünden olmalıdır.
  • True ve False operatörleri de overload edilmiş olmalıdır.

Buna göre kodumuzdaki değişiklikler ve yeni overload tanımlamarım için örnek aşağıdaki gibi olacaktır :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.