MenuStrip Kullanımı

.Net kontrollerinden en sık kullanılanlarından biri olan MenuStrip kontrolünü bu yazımda ele alacağım. MenuStrip bir çok uygulamada görümüş olduğumuz genelde üst kısımda yer alan ana menülerden ve altında da alt menülerden oluşan bir yapıdır. Örneklersek, örnek olarak notepad ekranımın menü stripini gösterelim.

menustrip kullanımı

Burada Dosya – Düzen – Biçim – Görünüm ve Yardım menüleri ile birlikte onların alt menülerinden oluşan yapı .net kontrollerinde MenuStrip olarak geçiyor. Bu komponent üzerinde istediğim gibi düzenlemeler yaparak, özelleştirilmiş menüler oluşturabiliyorum. MenuStrip windows formuna toolboxtan sürükle bırak yöntemi ile veya çift tıklanarak eklenebiliyor. Ayrıca class yapısı ile de özelleştirebilirsiniz. Ama bu yazımızda biz klasik yöntemi ele alarak komponenti tanıyacağız.

MenuStrip Başlıca Özellikleri

Enabled: İlgili menü öğesini aktif veya pasif yapmak için kullanılır, varsayılan değeri True’dur. Bazen bazı uygulamalarda yaptığınız işe veya işlem adımına göre menüdeki her alan aktif değildir, işte bu gibi durumlarda başvurulan bir özelliktir.

Image: Menünün sol tarafına bir resim eklemek için kullanılır. Örnek olarak Kaydet seçeneğinin solunda yer alan disket simgesi gibi.

Checked: Menü öğesinin hemen soluna checked yani onay, tik işareti ekler. Varsayılan olarak falsedur. Bu da uygulamlarda örnek olarak görünüm menüsünün altında yer alan pencerelerin açma ve kapama işlemlerinde belirteç olarak kullanılır.

CheckOnClick: Varsayılan olarak değeri False‘ dur. Menü öğelerinin fare ile tıklandığında seçili olması veya seçiliyse seçimin kaldırılması gibi durumlarda kullanılır, bu amaçla kullanılacak ise varsayılan değeri True olarak değiştirilmelidir.

ShowShortcutKeys: Varsayılan değeri True’dur. Menüdeki öğeye aranan kısayol tuşlarının kullanılabilmesine olanak sağlar.

ShortcutKeys: Seçili olan menü elemanı için kısayol tuşu atanmasını sağlar.

ToolTipText: Menüdeki elemanlar ile ilgili açıklama metni eklenmesine olanak sağlar. Mouse ile ilgili menünün üzerine gelinip beklenildiğinde ToolTipText özelliğine yazılan açıklama ekranda görünür.

Şimdi basit bir örnekle bu tool nasıl kullanılıyor görelim. Bir windows form uygulaması açtım ve formuma MenuStrip ekledim. Şimdi bu toolda yer alan en sağda üstteki ok işaretine tıklıyorum ve alttaki gibi bir menü açılıyor.

MenuStrip Tasks menüsünde yer alan Insert Standard Itemsa tıklıyorum. Aşağıdaki gibi bir ekran çıkıyor karşıma. Burada düzenleme vs yapabilirim.

menustrip kullanımı

Buna tıkladığımda standart menü geldi. Windows veya Visual Studionuz Türkçe ise bu Türkçe gelecektir.

menustrip kullanımı

İstersem bu şekilde menü standart getirtebilirim veya bunun üzerinde düzenlemelerde yapabilirim.  Bir önceki imageda yer alan MenuStrip Tasks menüsündeki Edit Items dediğimde burada yer alan menünün öğelerini değiştirebilirim. Edit Items dediğimde karşıma şöyle bir pencere geliyor.

menustrip kullanımı

Şimdi biz sil baştan kendimize özel bir menü yapalım. Buna ilişkin yeni bir örnek oluşturalım. Yeni bir windows form uygulaması açtım ve formuma MenuStrip sürükledim.

Bu sefer formumda aşağıdaki gibi menü ekleme işlemi yapıyorum.

menustrip kullanımı

Type Here yazan yere tıkladığımızda menülere öğeler eklenir.

Ben örneğimde üstte görüleceği üzere 4 menü oluşturdum. Bunlarında altında aşağıdaki şekilde menüleri oluşturdum.

Merhaba > Mesaj Ver

Renkler >  Sarı Arka Plan Yap ve Kırmızı Arka Plan Yap (iki tane alt menü)

Formlar > Yeni form aç

Çıkış (alt menüsü yok)

Şimdi bu menülerde yapılacakları listeleyelim ve akabinde kodlara geçelim.

Merhaba > Mesaj Ver : MessageBox ile mesaj vereceğim.

Renkler > Sarı Arka Plan Yap : Formun arka plan rengini sarı yapacak.

Renkler > Kırmızı Arka Plan Yap: Formun arka plan rengini kırmızı yapacak.

Formlar > Yeni Form Aç: Yeni bir form açacak. (Bunun için yeni bir form ekledin, Form2 adındaki bu formum görüntülenecek)

Çıkış (alt menüsü yok) : Uygulamadan çıkılacak.

MenüStripe ait bazı görseller:

menustrip kullanımı
menustrip kullanımı
menustrip kullanımı

Şimdi bunların altında çalışmasını örneklemek için Merhaba menüsünün altında yer alan Mesaj Ver menüsünde messagebox ile örnek bir mesaj veriyorum. Kodlarım şöyle;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp5
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void mesajVerToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      MessageBox.Show("Merhaba İsmail");
    }

    private void sarıArkaPlanYapToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.BackColor = Color.Yellow;
    }

    private void kırmızıArkaPlanYapToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.BackColor = Color.Red;
    }

    private void yeniFormuAçToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form2 frm = new Form2();
      frm.Show();
    }

    private void çıkışToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Application.Exit();
    }
  }
}


Anlaşılması adına son derece basit bir örnek yaptım, amacımız sadece menustrip aracını tanımaktı. Şimdilik bu kadar 😊

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.