Method Overloading – Metotların Aşırı Yüklenmesi

Metotlar aşırı yüklenerek yani overload edilerek aynı isimli methodlardan birden fazla tanımlanabilir. Peki aynı isim dendiğine göre bunlar nasıl ayırt edilecek, bunun için imza kavramı denen bir durum söz konusu, nedir bu imza kavramı bunu açıklayalım. Bir method overload edilmek isteniyorsa ismi öncelikle aynı olmalıdır. Aksi takdirde bu o methodun overload edildiği anlamına gelmez, farklı bir method üzerinde çalışılmış olur. Aynı isim altındaki methodları overload ettiğimiz de birbirinden farklı olan durumları parametrelerin sayısı ve bu parametrelerin türleridir. Bir methodun geri dönüş tipi ise bu imza kavramına dahil değildir. Bununla alakalı basit bir örnek yapar isek;

Örnekte görüldüğü üzere metot adlı metodumuz farklı parametreler ile overload edilmektedir. Programcı bu metotu kullandığında, overload edilmiş durumlarına göre değişkenleri aktardığında ilgili overload edilen method çalışır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.