Metotlarda Parametrelerin İsimlendirilmesi

.NET ortamında C#’ta parametreli metotlar oluşturduğumuzda metot içinde tanımlanan parametreler soldan sağa doğru sırası ile değer alırlar. Örneğin Zaman diye bir sınıftan z adında bir instance aldığımızı düşünelim. Yine bu Zaman sınıfı içinde ZamanAyarla diye de bir metodumuz olsun. Bu metodumuzda 3 tane parametre alsın. Bunlar; saat, dakika ve saniye olsun. Yani şöyle bir metot tanımlıyoruz :

public void ZamanAyarla( int saat = 0, int dakika = 0, int saniye = 0 )

Görüleceği üzere ZamanAyarla metodumu içinde parametreleri ile tanımladım. Her bir parametrede int tipinde. Şimdi bu metodu aşağıdaki şekillerde kullandığımızı farz edelim.

z.ZamanAyarla();

Bu şekilde bir kullanım sonucu zamanda hem saat, hem dakika, hem de saniye 0 değerini alır yani 12:00:00 AM sonucunu alırız. Burada 12:00:00 AM alıyoruz, çünkü local olarak benim .NET ayarlarım varsayılan, dolayısı ile AM, PM mantığına göre sonuç alıyoruz.

z.ZamanAyarla(12);

Bu şekilde bir kullanım sonucu zamanda saat 12 değerini, dakika vesaniye 0 değerini alır yani 12:00:00 PM sonucunu alırız. Burada 12:00:00 PM alıyoruz, çünkü local olarak benim .NET ayarlarım varsayılan, dolayısı ile AM, PM mantığına göre sonuç alıyoruz.

z.ZamanAyarla(12,45);

Bu şekilde bir kullanım sonucu zamanda saat 12 değerini, dakika 45 değerini ve saniye 0 değerini alır yani 12:45:00 PM sonucunu alırız. Burada 12:45:00 PM alıyoruz, çünkü local olarak benim .NET ayarlarım varsayılan, dolayısı ile AM, PM mantığına göre sonuç alıyoruz.

z.ZamanAyarla(12,45,34);

Bu şekilde bir kullanım sonucu zamanda saat 12 değerini, dakika 45 değerini ve saniye 34 değerini alır yani 12:45:34 PM sonucunu alırız. Burada 12:45:34 PM alıyoruz, çünkü local olarak benim .NET ayarlarım varsayılan, dolayısı ile AM, PM mantığına göre sonuç alıyoruz.

Diyelim ki sadece, saat ve saniye bilgisi vermek istiyoruz nasıl bir yol izlemeliyiz. Öncelikle hatalı kullanıma değinelim sonra nasıl olacağını gösterelim.

z.ZamanAyarla(12, ,34);

Bu şekilde kullanırsak hata alırız. C#’ta argümanın bu şekilde boş geçilmesine izin verilmiyor. Ama tabi biz metodumuzda parametrelerimize isim verdik, dolayısı ile bu isimleri kullanarak istediğimiz parametrelerin sadece değer almasını sağlayabilir ve ismini belirtmediğimiz parametrenin değer almamasını da sağlayabiliriz. Bunu yapabilmek için de kod bloğumuz aşağıdaki gibi olmalı :

z.ZamanAyarla(saat: 12, saniye :34);

Bu şekilde bir kullanım sonucu zamanda saat 12 değerini, dakika 0 değerini ve saniye 34 değerini alır yani 12:00:34 PM sonucunu alırız. Burada 12:00:34 PM alıyoruz, çünkü local olarak benim .NET ayarlarım varsayılan, dolayısı ile AM, PM mantığına göre sonuç alıyoruz.

Görüleceği üzere parametrenin ismini kullanarak direkt olarak kendisine erişebiliyor ve değer verebiliyor ya da değer vermeden es geçebiliyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.