MultiView Kontrolü

MultiView kontrolü, Panel kontrolü ile benzerlik göstermektedir. Panel kontrolünün içinde birden fazla farklı kontrolleri barındırabiliriz, multiview içinde de kontrollerle birlikte aslında sayfalarda barındırılabiliyor. Böyellikle kullanıcıya istediğimiz bi zamanda bu kontrol içinde bulunan sayfalardan istediğimizi gösterebiliriz. Bu özelliği yapabilmemiz için MultiView kontrolünün ActiveViewIndex özelliğini kullanıyoruz. Örneğin, ActiveViewIndex özelliğinde bu kontrol içinde bulunan birinci sayfaya 0, ikinci sayfaya 1, üçüncü sayfaya 2 gibi indeks noları ile ulaşabiliriz.

MultiView kontrolü içindeki her alt sayfa içeriği child element olarak daha doğrusu child view element olarak adlandırılabilir.

Örnek bir uygulama ile konunun daha net anlaşılabileceği kanaatindeyim. Örneğin aşağıdaki kodu inceleyelim :

Öncelikle web formdaki içeriğim : Default.aspx dosyam :

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>

  


  

İlk Görünümdeki İçerik Burada

İkinci Görünümdeki İçerik Burada


Default.aspx.cs
dosyamda ise :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {

  }
  protected void myButon_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    myMultiView.ActiveViewIndex = (myMultiView.ActiveViewIndex + 1) % 2;
  }
}

Şimdi bu kodlarımızı açıklayayım. Default.aspx sayfası üzerinde kontrollerimi oluşturdum. Bir adet aspButton ve bir adet MultiView kontrolüm mevcut. Buton kontrolünün tıklanma olayını myButton_Click eventine bağladım. Buton tıklandığında sayfamın içeriği değişiyor. Temel olarak yaptığım bu, şimdi buton kontrolünün eventinin gerçekleştiği olayı codebehind tarafında default.aspx.cs dosyası içinde yaptım. MultiView kontrolünün aktif indeksini alıyorum ve bu sayıya 1 ekleyip, 2’ye bölümünden kalan değeri MultiView kontrolümün ActiveIndex değerine eşitliyorum. Neden bu kadar uzun derseniz, bilindiği üzere indeks numarası sıfırdan başlıyor, dolayısı ile sıfırıncı indekste isem (0+1) / 2 = kalan 1 bulup, 1. indekse geçmesini sağlıyorum. Ya da 1. indekste isem, sıfırıncı indekse geçebilmek için (1+1)/2 = kalan 0 bulup sıfırıncı indekse geçmeyi bu şekilde sağlıyorum.

Default.aspx sayfasında ise kontrollerim ve MultiView kontrolünün içeriği mevcut. Button tanımlayı zaten biliyoruz. MultiView kontrolü ise görüldüğü üzere kendi içinde View özelliklerine sahip Bu View kısımları da aslında benim görüntülemiş olduğum içerikleri barındıran özellikler..

Özellikle bnu kontrolü örneğin bir web sayfanızda bir yazı alanında birden fazla dilde yazı yazdığınızda diller arası geçiş içinde kullanabilirsiniz.

Uygulamayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

{filelink=18}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.