Params Parametresi

C sharpta metotları oluştururken kullanılan bir parametredir, params. Peki hangi durumlarda kullanıyoruz? Params parametresini herhangi bir metot sonucunda eğer dizi döndürmem gerekiyor ise ve bu dizi içinde bağımsız değişkenler var ise kullanırım, tabi bu dizi ayrıca tek boyutlu bir dizi olmak zorunda. Çok boyutlu diziler için kullanamayız. Ayrıca her bir metotta sadece tek bir params parametresi kullanılabilir.

Şimdi basit bir örnekle konuyu pekiştirelim. Ortalama adında bir metot tarafından geri döndürülecek olan, double tipinde bir dizi oluşturacağım. Adı Sayılar olacak. Visual Studio da bir console uygulaması açıyorum.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ParamsOrnek
{
  

  class Program
  {
    
      //Ortalamayı hesaplatıyorum
      public static double Ortalama(params double[] sayilar)
      {
        //toplam değişkenimi oluşturdum, başlangıç değerini atadım.
        double toplam = 0.0;

        //foreach kullanarak toplamı hesaplıyorum
        foreach (double sayi in sayilar)
        {
          toplam += sayi;
        }

        //geriye ortalamayı döndürüyorum
        return toplam / sayilar.Length;
      } // metodumuzun sonu
    

    public static void Main(string[] args)
    {
      double sayi1 = 10.0;
      double sayi2 = 20.0;
      double sayi3 = 30.0;
      double sayi4 = 40.0;

      Console.WriteLine("Sayı 1 = {0:F1}\nSayı 2 = {1:F1}\nSayı 3 = {2:F1}\nSayı 4 = {3:F1}\n",
        sayi1, sayi2, sayi3, sayi4);
      Console.WriteLine("Sayı 1 ve Sayı 2'nin ortalaması : {0:F1}", Ortalama(sayi1,sayi2));
      Console.WriteLine("Sayı 1, Sayı 2 ve Sayı 3'ün ortalaması : {0:F1}", 
        Ortalama(sayi1, sayi2, sayi3));
      Console.WriteLine("Sayı 1, Sayı 2, Sayı 3 ve Sayı 4'ün ortalaması : {0:F1}",
        Ortalama(sayi1, sayi2, sayi3, sayi4));

      Console.ReadLine();
      
    }
  }
}

2014071501

Görüleceği üzere metodumda farklı sayılarda yani farklı parametrelerde değişkenler yollayıp geri alabiliyorum. Böylelikle params kullanımını da görmüş olduk. Uygulamayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

[wpdm_file id=105]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.