Personel Kayıt Uygulaması Bölüm 1

Birkaç yazıdan oluşan bir seri olacak bu sefer. Amacımız bir personel kayıt uygulaması gerçekleştirmek. Temelde Insert, Update, Delete ve Select sorgularını kullanacağız. Ayrıca grafik gösterme, istatistiki veri gösterme gibi işlemler yapacağız.

Öncelikle; bir database oluşturuyorum ben adını PersonelBilgi verdim. Daha sonra aşağıdaki şekilde bir tablo oluşturdum.

Tablomun adını Personel verdim. Aşağıdaki gibi alanlar oluşturuyorum.

sql table

ID kolonumuz Primary Key ve int tipinde.

Ad, Soyad, Sehir ve Unvan kolonlarım varchar tipinde.

Maas kolonum decimal tipinde.

Cinsiyet kolonumu bit yaptım, çünkü iki durum alacak. Kadın ve Erkek. 0 Kadın olur, 1 Erkek olsun.

Buradan visual studio ortamıma dönüyorum. Orada da form tasarımımızı yapalım. Windows form application açtım. Proje adını PersonelBilgi verdim. Aşağıdaki şekilde formumu tasarlıyorum.

Personel Kayıt uygulaması

Bu tasarıma 3 adet GroupBox ekledim. İsimlerini değiştirmedim ama Text özellikleri Personel, İşlemler ve Kayıtlar olarak düzenledim.

1.Groupbox Personel içine: 5 adet textbox, 2 adet radiobutton ve 1 adet combox ekledim. Şehir için combobox, cinsiyet için radiobutton kullanacağım. Diğerleri için textbox kullanılacak. Burada bunlara ilişkin de label ekledim. Görselde göreceğiniz üzere text özelliklerini düzenledim. Labellar için burada isim kullanmadım. Diğerlerinin Name özelliği ise şöyle:

Ad: txtAd

Soyad:txtSoyad

Kadın için RadioButton: rdbKadin

Erkek için RadioButton: rdbErkek

Şehir için combobox: cmbSehir,

Maaş: txtMaas,

Unvan: txtUnvan

2.GroupBox İşlemler: içine 7 adet button ekledim. Butonlarım text özelliklerini görselde görüleceği üzere verdim. İsimleri ise aşağıdaki şekilde:

Listele: btnListele

Kaydet: btnKaydet

Güncelle: btnGuncelle

Sil: btnSil

Temizle: btnTemizle

İstatistik: btnIstatistik

Grafikler: btnGrafikler

3.GroupBox Kayıtlar içine bir adet DataGridView ekledim. Bunun adını değiştirmiyorum, başka kullanmayacağım çünkü bu araçtan. Yanda sağda üstte yer alan ufak oka tıkladım ve Dock in Parent Container diyerek ilgili container içinde tamamanı kapla dedim.

DataGridView Dock

Şimdi SQL tarafına dönüyorum ve oluşturduğum tabloya bir takım veriler ekliyorum.

sql data

Veri girerken Cinsiyet alanında 0 veya 1 şeklinde giriyorum veya TRUE – FALSE şeklinde de girebilirsiniz. Böyle yapmamın sebebi, burdaki veri bit olarak tanımlandığı için bu şekilde. Ben 1 yapınca TRUE, 0 yapınca burası FALSE olmuş durumda.

Şimdi tekrar visual studio dönelim ve datagridview kontrolümüze verileri getirelim.

DataGridView SQL Bağlantı İşlemleri

Formumda yer alan GridViewi seçip sağındaki üstteki küçük oka tıklıyorum.

DataGridView Datasource

Burada Add Project Data Source seçiyorum.

Çıkan menüde Database seçiyorum. Next diyorum.

Daha sonra Dataset seçiyorum. Next diyorum.

Daha sonra Choose Your Data Connection alanında New Connection diyorum. Çıkan pencerede; Server Name alanına sizin server adınızı ekliyorsunuz.

Daha sonra alt kısımda Connect to a database kısmında PersonelBilgi veritabanımı buluyor ve bunu seçiyorum.

Data connection for DataGridView

Aşağıdaki şekilde bağlantı nesnem oluşuyor.

Data Source Configuration for DataGridView

Sonra NEXT ve bir daha NEXT diyorum.

Karşıma veritabanı nesnelerimi seçebilmem için aşağıdaki ekran geliyor. Burada ben tablolarımdaki tüm alanların listelenmesini istediğim için hepsini işaretliyorum ve Next diyorum.

Data Source Configuration for DataGridView

Sonra Finish seçiyorum ve işlemim bitiyor. Projeme tablonun başlıkları geliyor.

Personel Bilgi Ekranı

Ayrıca DataSet, BindingSource, TableAdapter araçları da gelmiş durumda.

Formumun görselinde de biraz düzenlemer yaptım, sonuç aşağıdaki gibi şu an, veriler gelmiş durumda.

Personel Bilgi Ekranı

Şimdilik bu kadar 😊

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.