Properties (Özellikler)

Properties (özellikler) , sınıfın içindeki değişkenler set veya get edilirken bazı özel işlemler yapmamızı sağlayan küçük kod parçacıkları olarak tanımlanır. Properties (özellikler) bir sınıfın içindeki yerel veya genel alanları yöneten, yönlendiren ve onlara ait özellikleri belirleyen yordamlardır. Genel olarak programcının ilgili alanı doğrudan kullanması yerine, o alana bu yordamlar üzerinden erişmesini sağlamak için geliştirilirler. Örneğin sınıf içindeki bir değişkene değer atanmadan önce bu değerin belli kıstaslara uyup uymadığı burada kontrol edilebilir, ayrıca değer atamadan sonra belirli işlemlerin yapılmasına ihtiyaç duyabiliriz. Bu durumda programcı ve değişken arasında bir yordam tanımlanır ve buna property (özellik) adı verilir.

Properties (özellikler)get ( ) ve set ( ) adlı iki alt yordamdan oluşurlar. Alıcı olarak tanımlanan get bloğu özellikten veri okumaya çalışıldığında, ayarlayızı olarak bilinen set bloğu ise özelliğe veri yazılmaya çalışıldığında devreye girer. Aslında özellikler bulundukları sınıfların get() ve set() fonksiyonlarıdır.

Örnek bir tanımlama yapar isek :
public string Kisi {
get { // Dönecek Değerler }
set { // Değişecek Değerler }
}
Özelliğe gönderilen değer value ifadesi ile temsil edilmektedir. Derleyici tarafından value değeri özelliğin kontrol ettiği değişkenle ilişkilendirilmektedir.

Bir örnek verirsek :

Özellikler her zaman get ( ) veya set ( ) alanlarını içermek zorunda değildir. Bu tamamen özelliğin durumuna göre değişebilir. İçinde hem get ( ) hem de set ( ) alanını bulunduran özellikler read-only (sadece okunabilir) ve write-only (sadece yazılabilir) niteliktedir. Bu durumu dikkate alırsak, sadece okunabilir ve sadece yazılabilir özellikler de tanımlanabilir. Özellikle bazı durumlarda sadece okunabilir özellikler çok fazlası ile kullanılmaktadır.

Bir özelliği sadece okunabilir yapmak için tanımlanan özellikte yalnızca get ( ) alanını belirtmek yeterlidir. Bir özelliği sadece yazılabilir yapmak için ise tanımlanan özellikte yalnızca set ( ) alanını belirtmek yeterli olacaktır, ama sadece yazılabilir durum çokda sık rastlanılan bir durum değildir.

Bununla alakalı bir örnek verirsek;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.