Qlik Sense Nedir ve Veri Kümelerinin Qlik Sense’e Eklenmesi

Veri herhangi bir iş zekâsı uygulamasının ana bileşenidir. Veri, birçok kurumun herhangi bir husus hakkında karar vermesine etki eden önemli faktördür. Bir Qlik Sense uygulaması da, ilişkisel veri tabanları, CRM sistemleri, ERP sistemleri ve veri dosyaları gibi çeşitli kaynaklardan elde edilen verilere dayanır. Bu yazıda herhangi bir veri kümesinin, veri dosyasının Qlik Sense uygulamasına nasıl aktarılacağı hususunda bilgi vereceğim. Burada okuyucu kitlemizin OLE DB, ODBC ve ilişkisel veri tabanı kavramı gibi ifadelere yabancı olmadığını varsayıyorum.

Bir kurumda veriler genelde ilişkisel veri tabanı dosyalarında veya diğer türdeki veri dokümanlarında yer alırlar. Bir veri modeli oluşturmak için de verinin çıkarılması modellemenin ilk adımıdır. Bu yazı içerisinde bir Access veri tabanı dosyasından ve sınırlandırılmış bir CSV dosyasından veri çıkarımı hususunda örnek anlatacağım. Aslında burada alınan iki örnek de diğer ilişkisel veri tabanı dokümanlarından verilerin Qlik Sense üzerine eklenmesi ile aynı mantığa sahip, işleyiş tamamen aynı yani.

Elimde internet üzerinde yayımlanmış bir veri kümesi seti mevcut. Ben Qlik Sense örneklerimde genelde bu doküman üzerinden örneklememi anlatacağım. Bu örnek dokümanın Hong Kong’ta bir ulaştırma şirketine ait bir çalışma dokümanı. Bu dokümanın orijinaline aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

https://data.gov.hk/

Qlik Sense Editörü

Qlik Sense Data Load editörde yer alan veri bağlantı kısa yolları menüsünde en sık kullanılan veri modellerine ilişkin kısa yollar yer almaktadır. Qlik Sense’de aşağıdaki bağlantı türlerine ilişkin tipler yer almaktadır.

 • ODBC database connection
 • OLE DB database connection
 • Folder connection
 • Web file connection
 • Qlik Essbase Connector
 • Qlik ODBC Connector Package
 • Qlik REST Connector
 • Qlik Salesforce Connector
 • Qlik GeoAnalytics Connector
 • Web Storage Provider Connector

Bu yazımda OLE DB, ODBC ve Klasör tipinde bağlantı olaylarına değineceğim. WEB dosya bağlantısı ve REST Connector ayrı bir yazıda ele alabilirim.

Birde daha farklı türde veri dosyalarını bağlama işlemleri mevcut, bu veri dosyaları ise şunlar:

 • Qlik Essbase Connector: Hyperion Essbase Cubes’den veri çıkarımı sağlar.
 • Qlik ODBC Connector Package: Google Big Query, Amazon Redshift, Hive, Cloudera
 • Impala, IBM DB2, MS SQL Server, My SQL Enterprise Edition, Oracle,
 • PostgreSQL, Sybase ASE ve Teradata gibi farklı veri kaynaklarından ver çıkarımı sağlar.
 • Qlik Salesforce Connector: Bulk API ve SOAP ile birlikte Salesforce Reports’dan veri çıkarımı sağlar.
 • Qlik GeoAnalytics Connector: Koordinat noktaları, koordinat kümeleri ve birleştirme şekilleri arasındaki mesafenin hesaplanması gibi jeo-analitik hesaplamaları yapmak için kullanılan bir hizmettir.
 • Web Storage Provider Connector: Dropbox gibi veri depolama sağlayan hizmet sağlayıcılar ile bağlantı kurulmasına imkân tanır. XlSX veya CSV gibi dosyalardan veri çıkarımı sağlar.

Qlik GeoAnalytics Connector bağlantı hizmeti haricinde, yukarıda saydığımız tüm bağlantı hizmetleri ücretsizdir. GeoAnalytics Connector hizmetini kullanabilmek için Qlik’den lisans almak gerekmektedir.

Qlik Sense Veri Tabanından ve Veri Dosyasından Veri Ekleme

Şimdi bunu açıklarken bağlantı durumuna göre farklı farklı açıklamalar devam edecek o yüzde a,b,c gibi maddeler biri birinden bağımsızdır.

ODBC Bağlantısı Yolu İle Ekleme Yapma

a) Veri tabanınıza Open Database Connectivity (ODBC) kullanarak bağlanıyor iseniz aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

İlgili ODBC sürücülerini sisteminize yükleyin. Bunun için MS Access sürücülerine ihtiyacımız var. Sistem DSN bağlantısı, Denetim Masası’ndaki Yönetimsel Araçlar altındaki ODBC yöneticisi aracılığıyla ayarlanabilir.

ODBC bağlantısını ayarlarken, kullanmış olduğum veri kümesinin bulunduğu veri klasöründe ROUTE_BUS.mdb dosyasını seçiyorum. Sonra Ok diyorum.

Data Source Name adını Route_Bus olarak veriyorum.

Aşağıdaki şekilde bağlantı nesnem System.DSN alanında oluşuyor.

Create New Connection diyor ve buradan ODBC seçiyorum.

System DSN altında yer alan ODBC bağlantılarım geliyor. Buradan Route_Bus seçebilirim.

Daha sonra veri bağlantısının ismini değiştirebilirim, ben değiştirmedim.

Aşağıdaki ekran görüntüsü Yeni bağlantı oluştur (ODBC) penceresine girdiğimiz ayrıntıları göstermektedir:
OLE DB Bağlantısı Yolu İle Ekleme Yapma

b) Eğer veritabanı olarak OLE DB bağlantısı kullanıyor isek o halde yapmamız gerekenler Qlik Sense Data Load Editor ile gerçekleştirilebilir. Bununla alakalı bir örnek yapalım:

QlikSense’i açıyor yeni bir uygulama oluştur diyor ve burada uygulamama isim veriyorum, ben test2 adını verdim. Daha sonra aşağıdaki işlemleri uyguluyorum

QlikSense üzerinde Data Load Editor’ü açıyorum. Burada OLE DB seçiyorum.

Provider sekmesinde yer alan drop down list üzerinden ilgili sağlayıcı (provider) seçiyorum. Ben Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider (32-bit) seçtim.

Daha sonra Data Source alanında veri dokümanım nerede ise onun path (yol, dosya yol) bilgisini yazıyorum. Benim dokümanımın tam yeri C:\QlikSenseData\ROUTE_BUS.mdb adresinde.

Username ve Password alanlarını boş bırakıyorum.

Bu pencere açıkken aşağıya doğru iniyorum bir kontrol yapmak için Test Connection diyor ve başarılı mesajını alıyorum. Name alanına Bağlantımın ismini veriyorum ve create diyorum.

Daha sonra verilerin aşağıdaki gibi geliyor.

Direkt Veri Ekleme

Eğer herhangi bir data dosyasından veri ekleyecek ise aşağıdaki işlemleri yapabiliriz. Örneğin elimizde bir .csv dosyası mevcut. Benim bu dosyam ana C: dizinimde klasörümün altında. QlikSense Data Load Editor’ü açıyoruz. Bu sefer solda yer alan File Locations alanından ilgili data dosyamın yolunu göstereceğim. Akabinde Windows klasörlerinde dolaşır gibi dolaşıyor ve dokümanımın yerini buluyorum. Buradan veri dokümanımın içeriği direkt olarak orta kısma geliyor.

Şimdi de bir .csv dosyasından connection oluşturarak veri ekleyelim. Bunun için Data Load Editor açıyorum.

Daha sonra sağ tarafta Create new connection seçeneğini seçiyorum.

Sonra solda All Files alanını seçiyorum.

Akabinde dokümanımın yerini bulup seçiyor ve bağlantı ismimi veriyorum.

Sağ kısımda görüleceği üzere bağlantı nesnem oluşuyor.

Eğer OLE DB veya ODBC bağlantı nesneleri kullanıyor isem aşağıdakileri gerçekleştiriyorum.

İlgili bağlantı connection string cümlesinin scripte eklenebilmesi için Data Connections alanında yer alan bağlantı nesnemde Insert Connection String alanına tıklıyorum.

Akabinde ortadaki kod alanımda şu kod otomatik yazılıyor.

LIB CONNECT TO 'Route Bus Baglanti';

Daha sonra sağ tarafta bağlantı nesnemin altında yer alan Select Data seçeneğini seçiyorum.

Daha sonra ön izleme modum aşağıdaki gibi açılıyor. Burada altta yer alan Insert Script butonuna basıyorum.

Aşağıdaki şekilde kodlar orta kısımda da oluşuyor.

LIB CONNECT TO 'Route Bus Baglanti';

LOAD `COMPANY_CODE`,
  DISTRICT,
  `FULL_FARE`,
  `LAST_UPDATE_DATE`,
  `LOC_END_NAMEC`,
  `LOC_END_NAMEE`,
  `LOC_END_NAMES`,
  `LOC_START_NAMEC`,
  `LOC_START_NAMEE`,
  `LOC_START_NAMES`,
  `ROUTE_ID`,
  `ROUTE_NAMEC`,
  `ROUTE_NAMEE`,
  `ROUTE_NAMES`,
  `ROUTE_TYPE`,
  `SERVICE_MODE`,
  `SPECIAL_TYPE`;
SQL SELECT `COMPANY_CODE`,
  DISTRICT,
  `FULL_FARE`,
  `LAST_UPDATE_DATE`,
  `LOC_END_NAMEC`,
  `LOC_END_NAMEE`,
  `LOC_END_NAMES`,
  `LOC_START_NAMEC`,
  `LOC_START_NAMEE`,
  `LOC_START_NAMES`,
  `ROUTE_ID`,
  `ROUTE_NAMEC`,
  `ROUTE_NAMEE`,
  `ROUTE_NAMES`,
  `ROUTE_TYPE`,
  `SERVICE_MODE`,
  `SPECIAL_TYPE`
FROM ROUTE;

Daha sonra üst sağda yer alan Load Data butonuna basıyor ve verilerin yüklenmesini sağlıyorum.

LIB CONNECT TO deyimi Qlik Sense aracılığı ile mevcut veri dosyamızı uygulamamıza bağlamak için kullanılır. Böylelikle uygulamamız ve veri tabanı dosyası arasında bir köprü, bağlantı kurulmuş olur.

RDBMS’ler (Related Database Management System- İlişkisel veri tabanı yönetim sistemi) ve veri dosyaları gibi yaygın veri kaynaklarından veri elde etmeyi amaçlamaktadır.

Qlik Sense ayrıca web dosyalarından ve web servislerinden veri alabilir. Buna bir sonraki yazıda yer vereceğim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.