RadioButton Kontrolü

RadioButton kontrolü CheckBox kontrolüne çok benzemektedir. RadioButton kontrolleri, CheckBox kontrölünden farklı olarak, gruplanabilir, birden fazla seçenek sunabilir ve bu seçenekler içinde sadece birisinin seçilmesine olanak verir. RadioButton kontrellerini bir grup altında toplamak için GroupName özelliğinden yararlanılır. Aşağıdaki asp.net kod bloğunda bunu örnekledim.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>

    


    

RadioButton kontrolününde ana olayı yani ana eventi tıpkı CheckBox kontrolünde olduğu gibi CheckChanged olayıdır ve OnCheckChanged attribute ile bu olay kontrol edilebilir.

2 Yorumlar

  1. Anlatım için teşekkür ederim benim sormak istediğim bu RadioButton Kontrolünde boş geçmeleri nasıl engelleyebiliriz. 16 adet grup tanımım var ve grup1,grup2 diye gidiyor ben grup1 de ki RadioButton zorunlu hale getirmek istiyorum.

    Örnek bir kod ile yardımcı olablir misiniz ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.