SELECT INTO Kullanımı

SELECT INTO deyimini genelde geçici tablolar oluşturma, çalışma tabloları oluşturmak için kullanırız. Söz dizimi olarak kullanımı :

SELECT kolon1, kolon2 INTO tablo2 FROM tablo1;

Örneğimize geçelim. AdventureWorks2012 veri tabanı üzerinde çalışıyorum.

SELECT BusinessEntityID, FirstName, MiddleName, LastName, 
FirstName + ISNULL(' ' + MiddleName,'') + ' ' + LastName AS 'Tam İsim'
INTO dbo.MusteriDemo2 FROM Person.Person;

Sorgum sonucunda 19972 satır etkileniyor. Bu sorgumda Person.Person tablosunda yer alan BusinessEntityID, FirstName, MiddleName, LastName alanlarını ve bu alanların FirstName, MiddleName ve LastName alanlarının birleştirilerek Tam İsim olarak gösterilmesini sağlayan sorgumu yazıyorum bu sorgumun sonucunda da SELECT INTO ile aslında yeni bir tablo oluşturuyorum, bu tablomun adına da ben dbo.MusteriDemo2 adını verdim.

Şimdi Object Explorer alanı üzerinde AdventureWorks2012 veri tabanı üzerinde sağ tıklayıp refresh diyelim. Daha sonra Tables alanında tablomuzu görüp içeriğine bakalım.

2013040801

Görüleceği üzere oluşmuş.

Birde sorgu yazarak bakalım içeriğini görelim.

SELECT * FROM dbo.MusteriDemo2;

2013040802

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.