Sınıf İçerisinde Geriye Değer Döndüren Metotlar

Bu seferki yazımızda da sınıf içerisinde değer döndüren metotlara ilişkin bir örnek yapalım. Yine console ekranı üzerinde çalışıyorum. Örneğimiz class içinde iki sayının çarpımını yapan bir metot olsun. Yeni bir console projesi oluşturdum ve bir class ekledim. Classımın adı Carpim. Carpim.cs içindeki kodlarım:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
  class Carpim
  {
    //metodumu oluşturdum ve işlemleri yaptırıyorum
    public int carp(int sayi1, int sayi2)
    {
      int sonuc = sayi1 * sayi2;

      Console.WriteLine(sonuc);
      return sonuc;
    }
  }
}

Şimdi de program.cs tarafına geçiyorum ve classımdan nesnemi türeterek, bu nesnede Carpim nesnesi içindeki metodumu kullanacağım.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Carpim classından crp nesnesi türettim.
      Carpim crp = new Carpim();
      crp.carp(5, 5);
      crp.carp(4, 5);
      Console.ReadLine();

    }
  }
}

Sonuçta ekrana alt alta 25 ve 20 yazacaktır.

Şimdi şöyle bir örnek daha yaparak konuyu bitirelim. Yine console ekranında yapalım bu işlemleri. Kullanıcıdan iki tane sayı istenecek. Bu iki sayının 4 işlemini yapan programı yazalım. Metodlar tek bir class içinde yer alacak.

Öncelikle yeni bir console projesi açıyorum. Bu projeye bir class ekliyorum, class ismini DortIslem verdim. DortIslem.cs dokümanındaki kodlarım:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp2
{
  //Sınıf tanımlamam ile başlıyorum.
  class DortIslem
  {
    //Çarpma işlemini gerçekleştireceğim metodum. İki tane int parametre alıyor. 
    public int Carpim(int sayi1, int sayi2)
    {
      int sonuc = sayi1 * sayi2;
      Console.WriteLine("Çarpım Sonucu: " + sonuc);
      return sonuc;
    }

    //Bölme işlemini gerçekleştireceğim metodum. İki tane double parametre alıyor. Double olarak veri tipini tanımladım, çünkü sonuç ondalık bir rakam çıkabilir.
    public double Bolum(double sayi1, double sayi2)
    {
      double sonuc = sayi1 / sayi2;
      Console.WriteLine("Bölüm Sonucu: " + sonuc);
      return sonuc;
    }

    //Toplam işlemini gerçekleştireceğim metodum.İki tane int parametre alıyor.
    public int Toplam(int sayi1, int sayi2)
    {
      int sonuc = sayi1 + sayi2;
      Console.WriteLine("Toplama Sonucu: " + sonuc);
      return sonuc;
    }

    //Çıkarma işlemini gerçekleştireceğim metodum.İki tane int parametre alıyor.
    public int Cikarma(int sayi1, int sayi2)
    {
      int sonuc = sayi1 - sayi2;
      Console.WriteLine("Çıkarma Sonucu: " + sonuc);
      return sonuc;
    }
  }
}

Sonra program.cs dokümanıma dönüyorum.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //DortIslem sınıfından islem adında bir nesne türetiyoru
      DortIslem islem = new DortIslem();

      //iki tane değişken oluşturdum.
      int _sayi1, _sayi2;

      //Kullanıcıdan sayıları alıyorum.
      Console.WriteLine("Birinci sayıyı giriniz: ");
      _sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("İkinci sayıyı giriniz: ");
      _sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      //DortIslem metodunun metotlarını islem nesnesi için kullanıyorum.
      islem.Toplam(_sayi1, _sayi2);
      islem.Cikarma(_sayi1, _sayi2);
      islem.Carpim(_sayi1, _sayi2);
      islem.Bolum(_sayi1, _sayi2);

      Console.Read();
    }
  }
}

Sınıf İçerisinde Geriye Değer Döndüren Metotlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.