Sınıf İçerisinde Geriye Değer Döndürmeyen Metotlar

Bir tane console projesi oluşturuyorum. Bu projeme bir class ekliyorum classımın adını mssage verdim. Bu class içerisinde bir metot oluşturuyorum. Metodumun adı yazi olacak ve hedeflediğim işi ise ekrana yazı yazdırmak. Hadi kodlayalım;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
  class mssage
  {
    public void yazi ()
    {
      Console.WriteLine("Merhaba İsmail");
      Console.Write("Merhaba Emir");
    }
  }
}

Daha sonra program.cs’ye dönüyorum. Burada da sınıfımdan bir nesne türetip, içerisinde metodumu kullanacağım.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //sınıftan mesaj isminde bir nesne türettim. Akabinde de mesaj nesnesinde yazi metodumu çağırdım.
      mssage mesaj = new mssage();
      mesaj.yazi();
      Console.Read();
    }
  }
}

Bir başka örnek daha yapalım. Bunda da yeni bir console projesi oluşturuyorum. Bu projeme de bir adet class ekledim. Bu classda şunu yapacağım. Yine içerisinde bir metot olacak bu metottada 1’den 20’ye kadar alt alta rakamların yazılmasını istiyorum. Classı kodlayalım;

Rakamlar adında bir class oluşturdum.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
  class Rakamlar
  {
    //public bir metot tanımladım.
    public void sirala()
    {
      //döngümü oluşturuyorum ve her bir adımda ekrana yazdırma komutumu verdim.
      for (int i=1; i<=20; i++)
      {
        Console.WriteLine(i);
      }
    }
  }
}


Görüleceği üzere öncelikle public bir metot tanımlaması yaptım. Daha sonra metodum içinde 1’den 20’ye kadar rakamları oluşturabilmek içi for döngüsü kullandım. Akabinde de WriteLine ile ekrana alt alta yaz dedim. Şimdi Program.cs’ye dönüp bu sınıftan bir nesne oluşturacağım ve bu nesnede metotu çağıracağım.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Rakamlar sınıfından bir rkm adında nesne oluşturdum, bu nesnemde metodumu çağırdım.
      Rakamlar rkm = new Rakamlar();
      rkm.sirala();
      Console.Read();
    }
  }
}

Başka bir örnek daha yapalım. Klavyeden girilen metni 5 defa alt alta console ekranına yazdıran program. Tabi yine bir class içinde metot tanımlama ile bu işi yapacağız.

Yeni bir class oluşturalım. Adını Tekrarla verdim ben. Bu classın kodları;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
  class Tekrarla
  {
    //Public olarak cokla adında ve tek parametreye sahip bir metot oluşturdum. Burada veri adındaki parametrem kullanıcıdan aldığım veri olacak.
    public void cokla(string veri)
    {
      //döngümü oluşturdum ve ekrana alt alta yazdırma komutumu yazdım.
      for (int i=1; i<=5; i++)
      {
        Console.WriteLine(veri);
      }
    }
  }
}

Görüleceği üzere burada public tipinde bir metot oluşturdum. Yalnız bu metodumda kullanıcıdan veri alacağım için parametrem var. String tipinde bir parametrem mevcut. Metodumun içinde de for döngüsü ile ne yapılacağını belirttim, amacım kullanıcının klavyeden girdiği yazıyı ekrana alt alta 5 defa yazdırmak.

Şidi program.cs’ye dönüyorum ve kodlarımı yazıyorum.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Tekrarla classında tkr isminde bir nesne oluşturdum.
      Tekrarla tkr = new Tekrarla();
      //kullanıcıdan yazı girmesini istediğim için bu yazıyı atama amaçlı olarak bir string tipinde değişken oluşturdum.
      string metin;
      //Kullanıcıya bilgi metnimi veriyorum.
      Console.Write("Bir yazı girişi yapınız:");
      //Kullanıcının girdiği yazıyı metin değişkenine atıyorum.
      metin = Console.ReadLine();
      //tkr nesnesinin bağlı olduğu Tekrarla classı vasıtası ile cokla metodunu kullanıyorum. cokla metodum benden string türünde bir parametre istediği için burada yer alan string tipindeki metin değişkenimi metodumda geri fırlatıyorum.
      tkr.cokla(metin);

      //Sonucu ekranda görüyorum.
      Console.Read();
    }
  }
}

Burada önce Tekrarla sınıfından tkr adında bir nesne oluşturdum. Kullanıcıdan yazı girmesini istediğim için bu yazıyı atama amaçlı olarak bir string tipinde değişken oluşturdum. Daha sonra kullanıcıdan metin girmesini istiyorum. Kullanıcının girdiği metni Console.ReadLine ile okuyorum. tkr nesnesinin bağlı olduğu Tekrarla classı vasıtası ile cokla metodunu kullanıyorum. cokla metodum benden string türünde bir parametre istediği için burada yer alan string tipindeki metin değişkenimi metodumda geri fırlatıyorum.

Daha sonra da sonucu görüyorum.

Son bir örnekle konuyu bitirelim. Bu sefer yine bir sınıf oluşturalım. Bu sınıfta da bir metot tanımlayacağım 6 adet parametresi olacak. Yapmak istediğim işlem şu, kullanıcıdan console ekranında veri girmesi istenecek. Bu veriler: Ad, soyad, Doğum yılı, doğum yeri, tc kimlik no ve meslek bilgileri olacak. Şimdi önce yeni bir console projesi oluşturuyorum. Bu projeye bir class ekliyorum. Adını Bilgi verdim. Bilgi.cs dosyasında yer alan kodlarım şöyle;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
  class Bilgi
  {
    //Bilgi classının içinde metodumu oluşturdum. Toplam 6 paremetre alacak bir metot tanımladım. Tüm parametrelerimiz string tipinde.
    public void BilgileriYaz(string ad, string soyad, string dogumYil, string dogumYeri, string TCKimlikNo, string Meslek)
    {
      //Metodumun içerisinde kullanıcıdan aldığım verileir ekrana yazdırma işlemim mevcut.
      Console.Write(ad + " ");
      Console.WriteLine(soyad);
      Console.WriteLine(dogumYil);
      Console.WriteLine(dogumYeri);
      Console.WriteLine(TCKimlikNo);
      Console.WriteLine(Meslek);
    }
  }
}

Bu class içinde BilgileriYaz metodunu oluşturdum. Bu metot 6 tane parametre alan bir metot. Tüm parametrelerim string tipinde. Bu veriler alındıktan sonra metodun yapacağı işlem ise, ekrana bilgileri yazmak.

Şimdi Program.cs’ye dönüyorum. Kodlarımı yazıyorum:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Bilgi sınıfından blg adında bir nesne ürettim.
      Bilgi blg = new Bilgi();

      //Kullanıcıdan verileri alacağım için değişkenlerimi oluşturdum. KArışma olmasın diye isimlerin önünde alt çizgi tanımladım.
      string _ad, _soyad, _dogumYil, _dogumYeri, _TCKimlikNo, _Meslek;

      //Kullanıcıdan verileri alıyorum ve console.readline ile verileri okuyor ve değişkenlerime atama işlemi yapıyorum.
      Console.WriteLine("Adınızı giriniz:");
      _ad = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Soyadınızı Giriniz:");
      _soyad = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Doğum yılınızı giriniz:");
      _dogumYil = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Doğum yerinizi giriniz:");
      _dogumYeri = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("TC Kimlik no giriniz:");
      _TCKimlikNo = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Mesleğinizi giriniz:");
      _Meslek = Console.ReadLine();

      //Bilgi classından türettiğim blg nesnesi ile BilgileriYaz metodunu kullanıyorum. Bu metodun istediği parametreleri fırlatıyorum.    
      blg.BilgileriYaz(_ad, _soyad, _dogumYil, _dogumYeri, _TCKimlikNo, _Meslek);

            
      //Sonucu ekranda görüyorum.
      Console.Read();
    }
  }
}Görüleceği üzere önce Bilgi sınıfından blg adında bir nesne türettim. Daha sonra kullanıcıdan verileri alacağım için bu verileri atayabildiğim değişkenlerimi tanımladım. Toplam 6 tane değişken hepsi string türünde. Metodumla değişkenler arasında ilişki anlaşılabilsin diye isimlerini önüne alt çizgi ekleyerek aynı şekilde verdim.

Daha sonra kullanıcıdan hangi verileri istediğimi Console.Writeline ile belirttim. Her bir kullanıcının girdiği veriyi de ilgili değişkenlere aktarma işlemi yaptım. Burada da Console.Readline okuma işlemimi yapıyor.

Daha sonra blg nesnem ile BilgileriYaz metodunu çağırdım ve değişkenlerimi parametre olarak belirterek, sınıf içindeki metota ait parametreler ile eşleşmesini sağladım. Olay tamaman bu kadar. Şimdilik bu kadar 😊

Sınıf İçerisinde Geriye Değer Döndürmeyen Metotlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.