SortedList

SortedList koleksiyon nesnesi Hashtable koleksiyon nesnesine çok benzer. Tanımlanması aynı şekildedir,
SortedList sl = new SortedList();
sl.Add(“A”, “Ali”);
sl.Add(“C”, “Ceren”);
sl.Add(“B”, “Baki”);

//indexer ile ekleme..
sl[“D”] = “Deniz”;
SortedList, Hashtable?dan farklı olarak girilen kayıtları-elemanları sıralı olarak tutar, her yeni elemen eklendiğinde içinde bulunan tabloyu yeniden sıralar yani. Örneğin üstteki tanımlamalarımda vermiş olduğum örnekte kayıt sırası Ali, Ceren , Baki , Deniz iken, SortedList kendi içinde bu kayıt sırasını şöyle tutar. Ali ? Baki ? Ceren ? Deniz şeklinde alfabetik (ASCII değeri) baz alınarak sıramalayı her yeni kayıttta düzenler. Burada sıralama şartı olarak Key değerine bakılır.
SortedList aynı Key?de yeni bir kayıt girilmesine izin verir ancak, aynı Key?de girilen kayıtlardan sadece en son girilen Key?in Value (değeri) kabul edilir. Yani var olan Key?e ait olanValue güncellenmiş olur.
SortedList üzerinde tabi kendi sıralamamızı da oluşturabiliriz, bunun için IComparer arayüzünü kullanabiliriz. SortedList ilk oluşturulduğunda kapasitesi 16?dır, 16 eleman aşıldıkça bu kapasitede artacaktır.
SortedList için tıpkı ArrayList gibi indeks kullanarak da elemanlara erişebiliriz ya da tıpkı Hashtable?da olduğu gibi Key ve Value değerleri ile de elemanlara erişebiliriz.

Şimdi SortedList için özellikleri ve metotlarımızı (en sık kullanılanları) program parçacığımızda inceleyelim : (Tabii tüm hepsi bu kadar değil, en sık kullanılanlar)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.