SQL String Fonksiyonları

String fonksiyonlar numerik ifadeler yerine literal yani string ifadeler için kullanılırlar. Kısaca değineyim :

UPPER : Verilen ifadenin tamamen büyük harfle gösterilmesini sağlar.
LOWER : Verilen ifadenin tamamen küçük harfle gösterilmesini sağlar.

Örnek olarak Northwind veritabanında Employees tablosundan FirstName kolonu tamamen küçük harfler ile LastName kolonu ise tamamen büyük harflerle yazılsın, bunun için SQL sorgumuz :

SELECT LOWER (FirstName), UPPER (LastName)
FROM Employees

LTRIM : Bu fonksyion ile verilen ifadede sol tarafta var ise var olan boşluk karakterleri temizlenir.
RTRIM : Bu fonksyion ile verilen ifadede sağ tarafta var ise var olan boşluk karakterleri temizlenir.

SELECT LTRIM ('    Deneme yazısı soldaki boşluklar gidecek')
SELECT RTRIM ('Deneme Yazısı sağdaki boşluklar gidecek     ')

REPLACE : Bu fonksiyon ile istediğimiz bir string ifadenin istediğimiz kısmını istediğimiz deyimle değiştirebiliriz.

SELECT REPLACE ('Ahmet Ahmetoğlu','Ahmetoğlu','Mehmetoğlu')

SUBSTRING : Bu metot ile belirtilen bir ifadenin istenilen noktasından istediğimiz kadar karakterin geri döndürülmesini sağlayabiliriz.

SELECT SUBSTRING ('İsmail GÜRSOY',8,3)

Bu deyim ile birlikte İsmail GÜRSOY yazısındaki 8. karakter dahil olmak üzere 8. karakterden itibaren 3 karakter geri döner. Bu deyimin sonucunda elde ettiğimiz değer GÜR’dür.

LEN : Bu fonksiyon ile verilen değerin string olarak uzunluk değeri rakamsal olarak elde edilir. Örneğin Northwind veritabanında Employees tablosunda FirstName kolonunun her bir kişi için isim uzunluklarını alalım.

SELECT FirstName, LEN (FirstName)
AS FirstNameLength FROM Employees

CHARINDEX : Bu fonksiyon ile istenilen bir string ifade içinde aranılan karakterin indeks numarası geri döner.

SELECT CHARINDEX ('ü','ismail gürsoy',0)

Bu ifade ile ü karakterini ismail gürsoy içinde arıyorum. Sonuç olarak geriye ü’nün bulunduğu indeks no geriye döner yani 9..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.