SQL Tablo Column Özellikleri

SQL’de bir veritabanı tasarlarken veritabanında sütunlara veri tipi atamanın yanı sıra aynı zamanda özelliklerde atayabiliyoruz. Çok kullanılan özellikleri açıklarsak :

NULL : Veritabanı tasarımında “NULL” demek aslında tanımsız demektir. Bir veri alanına null tanımladığımızda aslında o veri alanının boş olabileceği anlamını katmış oluyoruz.

Null demek asla 0 (sıfır) demek değildir. Sıfır bir değerdir, ya da boşluk karakteri bir değerdir, null demek ilgili alan için veri bulunmaması anlamına gelir.

DEFAULT : SQL Server’da yeni bir alanda yeni bir satır eklediğimizde standart olarak kabul edilen durum DEFAULT‘tur.

IDENTITY : IDENTITY sütunlar otomatik olarak artan sütunlardır. SQL Serverda bir alana IDENTITY olarak özellik tanımladığımızda, ilgili tabloya herhangi bir satır eklediğimizde bu IDENTITY özelliği tanımlanmış sütun değeri otomatik olarak artacaktır. Bu sütundaki ilk numaraya IDENTITY SEED adı verilir. Varsayılan olarak sıra 1’den başlar ve birer birer artarak devam eder. Artış miktarı ve başlangıç değeri değiştirilebilir. Örneğin IDENTITY SEED başlangıç miktarı dedik, IDENTITY INCREMENT ise artım miktarıdır. IDENTITY SEED = 3 olsun, IDENTITY INCREMENT = 2 olsun böyle bir sütunun otomatik artışı; 3-5-7-9-11 … şeklinde devam eder.

IDENTITY özelliği ID tanımlayacağımız sütunlar için kullanılır, örneğin DepartmanID, SehirID, UrunID gibi. Bu sütunda yer alan ID’ler birbirinden eşsiz olarak üretilir ve her birine ait bir ID vardır, herhangi bir değer silinse dahi o değere ait ID bir başka değere atanmaz. IDENTITY olarak tanımlanan bir sütun otomatik artışla değer aldığı için hiç bir zaman null olamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.