SQL Veri Tipleri

SQL ortamında oluşturulan tabloların her bir alanı yani her bir sütun için saklanan verilerin belirli bir tipde tanımlanmış olması gerekir. Yani SQL tarafımızda da tıpkı C#, ASP.NET vb platformlarda kullanmış olduğumuz veri tipleri yine karşımıza çıkıyor. Şimdi bu veri tipleri nelerdir, en çok kullanılanları kısa kısa açıklayalım.

int : Tam sayı tipindeki verileri saklamamız için kullanılan veri tipidir. Değer aralığı -2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasındadır.

float : Çok büyük ve çok küçük sayılar için ve kesirli sayılar için kullanılan veri tipidir.

money : Çok büyük değerlikli sayıları saklamak için, özellikle parasal değerleri saklamak için kullanılan veri tipidir. int tipindeki veri tipleri ile benzerlik gösterir. Para tipindeki veriler için özellikle kullanılması önerilir, bazı veritabanı tasarımlarında float kullanılmıştır, bu özellikle yuvarlama yapma durumlarında hatalar vermektedir, bu nedenle para tipindeki veriler için daha çok money tercih etmeliyiz.

bit : Özellikle durum bilgisi saklamak için mantıksal işlemlerde kullanılan veri tipidir. 1 değeri True, 0 değeri False olarak kabul edilir.

datetime : Tarih ve zaman tipinde verileri saklamak için kullanışlı bir veri tipidir.

nvarchar (n) : Veritabanı ortamında en çok kullanılan veri tipidir. Text formatında bilgi saklar, kullanıcı adı, işi, bölümü, telefonu, haberler vs gibi bir çok bilgi alanı için kullanılabilir niteliktedir. Bu veri tipini bir tabloda belli bir alana atarken parantez içinde bu veri tipinin kapasitesini de belirtmemiz gerekir. Örneğin nvarchar (100) dediğimizde ilgili alan 100 karakterlik veri depolar.

nchar (n) : Tıpkı nvarchar gibi text tipindeki verileri saklamaya yarar. Yine parantez içinde maksimum uzunluğu belirtilir, nvarchardan tek farkı örneğin nchar (5) denildiğinde ve biz bu alana 3 karakterlik bir veri girdiğimiz de önceden tanımlanmış duruma göre bu alana iki karakter daha eklenir ve 5 karaktere tamamlanır.

nvarchar ve nchar özellikle çince, arapça, Türkçe gibi farklı alfabelerdeki diller için tanımlanmış bir veri tipleridir aslında. İngilizce bir vertabanı uygulamasında özellikle bunlarla birebir eşdeğer olan varchar ve char kullanılabilir. Ama biz nvarchar ve nchar kullanmayı tercih ediyoruz.

Bununla birlikte SQL server ortamı Case Sensitive değildir yani büyük küçük harf duyarlılığı yani ayrımı yoktur dolayısı ile örneğin NVARCHAR, nvarchar, NVaRChaR bu gibi tüm yazımlar aynıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.