SQL’de Çoklu Koşul Kullanımı

MS SQL’de IF ve ELSE ile sorgularımızı oluştururken birden fazla koşul durumlarını da kontrol edebiliriz. Bunu yapabilmek için WHERE ile birlikte OR veya AND deyimlerini kullanırız. Bir örnekle yazımıza devam edelim.

AdventureWorks2012 veri tabanı üzerinde çalışıyorum.

MS SQL’de IF ve ELSE ile sorgularımızı oluştururken birden fazla koşul durumlarını da kontrol edebiliriz. Bunu yapabilmek için WHERE ile birlikte OR veya AND deyimlerini kullanırız. Bir örnekle yazımıza devam edelim. Adventureworks2012 veri tabanı üzerinde çalışıyoruz.

 DECLARE @GeriDonenSatirSayisi INT;
SELECT @GeriDonenSatirSayisi = COUNT(*)
FROM Sales.Customer;
IF @GeriDonenSatirSayisi > 100 AND @GeriDonenSatirSayisi < 500 
BEGIN PRINT '100 den fazla satır var, 500 den az satır var' END
ELSE BEGIN PRINT 'Koşul sağlanmıyor'
END;
 

Sorgumda Sales.Customer tablosundaki satır sayısını kontrol ediyorum. Bu işlemi yapabilmek içinde INT tipinde GeriDonenSatirSayisi adında bir değişken oluşturdum. Daha sonra Sales.Customer tablosundaki satır sayısı bilgisini COUNT fonksiyonu ile bu değişkenim içine aldım. Sonra koşullu döngümde iki şartında sağlanması durumunu IF ve AND ile gerçekleştiriyorum. Koşul sağlanırsa ‘100 den fazla satır var, 500 den az satır var’ yazar, sağlanmazsa koşul sağlanmıyor yazar. Kullanımı bu kadar basit. Birde OR ile örnek yapıp yazalım.

Bu seferde 100?den fazla veya 500?den az ise koşul sağlanıyor yazsın.

 DECLARE @GeriDonenSatirSayisi INT;
SELECT @GeriDonenSatirSayisi = COUNT(*)
FROM Sales.Customer;
IF @GeriDonenSatirSayisi > 100 OR @GeriDonenSatirSayisi < 500 
BEGIN PRINT 'Koşul sağlanıyor' END
ELSE BEGIN PRINT 'Koşul sağlanmıyor'
END;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.