SQL’de ORDER BY ve TOP ile Sıralama İşlemleri

SQL’de SELECT ile bir sorgu çektiğimizde gelen veriler tabloya girilen verilerin standart sırası ile önümüze gelebilmektedir. Diyelim ki şöyle bir durum oluştu, bir çalışanlar listesinde binlerce kayıt var bu kişilerin adını listeleyeceğim ama alfabetik olarak yapmak istiyorum. Ya da bir fiyat listem var bu listedeki en pahalı 5 ürünü listeletmek istiyorum. Ne yapmam gerekir, tabii ki sıralamam gerekir. Bu yazıda ORDER BY ve TOP deyimlerinin kullanımlarına yer vermek istiyorum.

SELECT EmployeeID, FirstName, LastName FROM Employees ORDER BY LastName

Bu deyim ile birlikte SELECT sorgusu ile birlikte Employees tablosundan EmployeeID, FirstName ve LastName kolonlarındaki bilgileri ORDER BY ile LastName kolonuna göre sıralayarak listeleyebiliriz. Peki şu anda A’dan Z’ye LastName için sıralı peki tersten sıralamak istesem bunu ne yazabilirim :

SELECT EmployeeID, FirstName, LastName FROM Employees ORDER BY LastName DESC

deyimindeki DESC ifadesi ile Z’den A’ya azalan yönde sıralama yapabiliriz. DESC ingilizce descending ifadesinden geliyor zaten.

Sıralama şartını birden fazla duruma da bağlayabiliriz. Örneğin şu deyimi yazarak demek istediğimiz :

SELECT EmployeeID, FirstName, LastName FROM Employees ORDER BY LastName, FirstName

ORDER BY ifadesinden sonra gelen iki durumda ilk önce gelen LastName sıralı olacak, eğer LastName içinde iki birbirine eş değer varsa bu sefer FirstName kısmını da alfabetik sıralayacak.

TOP Deyimi ile birlikte sınırlama yapmak : Örneğin Employees tablosundaki alfabetik sıraya göre ilk 5’te yer alanları listeleyelim.

SELECT TOP 5 FirstName, LastName FROM Employees ORDER BY FirstName

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.