SUM, AVG, MIN ve MAX Fonksiyonları

SUM : Bu fonksiyon ile belli bir grup içinde toplama yapabiliriz. Örneğin NorthWind veritabanında Products tablosunda UnitsInStock alanındaki verilerin toplamını bulan sorguyu yazalım.

SELECT SUM (UnitsInStock) FROM Products

AVG : Bu fonksiyon belli bir grup içindeki sayısal değerlerin ortalamasını bize geri döndürür. NorthWind veritabanı için Products tablosunda UnitPrice alanının ortalamasını almak için :

SELECT AVG (UnitPrice) FROM Products

MAX : Bu fonksiyon bir alan içindeki en büyük sayısal değeri geri döndürür.

SELECT MAX (UnitsInStock) FROM Products

MIN : Bu fonksiyon bir alan içindeki en küçük sayısal değeri geri döndürür.

SELECT MIN (UnitsInStock) FROM Products

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.