Tabloların Değişken Olarak Oluşturulması

SQL Server 2000 ve sonraki versiyonlarında tabloların değişken olarak oluşturabiliyoruz. Değişken tipinde tablo oluşturmak için kullanacağımız söz dizimi aşağıdaki gibidir:

DECLARE @tableAdı TABLE (kolon1 veritipi, kolon2 veritipi)

Görüleceği üzere SQL’de bir değişken nasıl oluşturuluyorsa aynı söz dizimine benzer şekilde tablo değişkenleri de oluşturuluyor. Şunu bilmeniz gerek tabi tablo tipi değişken üzerinde ALTER TABLE komutunu kullanamayız, yani bu şekilde oluşturulan bir tabloda ALTER TABLE işlemi yapılamıyor. Bu tipteki bir yapı çok fazla veri içermeyecek tablolar için uygundur. Eğer çok fazla veri içeren bir tabloya ihtiyacınız var ise bu noktada tercihiniz mutlaka geçici tablo oluşturmak olmalıdır.

Şimdi bir örnekle yazımıza devam edelim. AdventureWorks2012 veritabanı üzerinde işlem yapıyorum.

DECLARE @Musterilerimiz TABLE (MusteriID INT, Ad VARCHAR(50), Soyad VARCHAR(25))
INSERT INTO @Musterilerimiz(MusteriID,Ad,Soyad)
SELECT Musteri.CustomerID, FirstName, LastName FROM Person.Person AS Kisi
INNER JOIN Sales.Customer AS Musteri ON Kisi.BusinessEntityID = Musteri.PersonID;

SELECT MusteriID, Ad, Soyad FROM @Musterilerimiz;

Bu sorguda Musterilerimiz adında bir değişken tipinde tablo oluşturuyorum. MusteriID, Ad ve Soyad kolonlarımız mevcut bu tablo içinde. Bu tabloma verilerimi ben AdventureWorks2012 veritabanı üzerinde yer alan Person.Person ve Sales.Customer tablolarını birleştirerek bu tablolardaki mevcut CustomerID, FirstName ve LastName alanlarındaki verilerimi aktarıyorum. Daha sonra da sonucu görmek için yani aktarma işlemini gerçekleştirdiğimi göstermek için SELECT komutu ile oluşturduğum değişken tipinde tablodaki MusteriID, Ad ve Soyad kolonlarını listeliyorum.

2014022601

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.