Etiket Arsivleri

ABS, POWER, SQUARE,SQRT, ROUND ve RAND Fonksiyonları

Bu yazımda sık kullanılan matematiksel fonksiyonlara değinmek istiyorum. ABS fonksiyonu matematiksel bir fonksiyondur. Bu fonksiyon ile nümerik bir değerin mutlak değerini elde ederiz. Örneğin -5 değeri bu fonksiyon sonucunda bize 5 olarak geri döner. 5 değeri yine 5 olarak geri döner. Yani rakam değerinin negatif ya da pozitif durumu göz ardı edilerek bize mutlak değer sonucu döndürülür. Aşağıda örnekledim. POWER …

Daha Fazlasi

SQL’de Aritmetik Fonksiyonlar

SQL’de bir çok aritmetiksel fonksiyonlar desteklenmektedir. Bunların en çok kullanılanlarına kısaca değinmek istiyorum. ABS : Bu fonksiyon ile verilen değerin mutlak değeri elde edilir. Bu iki deyimin sonucunda dönen değer 3’tür. CEILING : Bu fonksiyon ile verilen ondalık değer en düşük üst tam sayıya yuvarlanır. Bu deyimin sonucunda geriye 4 döner. FLOOR : Bu fonksiyon ile verilen ondalık değer en …

Daha Fazlasi