Etiket Arsivleri

ALGORİTMA

Yazılım Nedir? Yazılım, değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik aygıtların birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumunu sağlayarak görevlerini ya da kullanılabilirliklerini yarayan makine komutlarıdır. Bir işin programının kodlanarak oluşturulmasıdır. Algoritma Nedir? Algoritma nedir diye özetlersek; bir sorunu, bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir. Veya bir problemin çözümündeki adımların tümüne …

Daha Fazlasi