Etiket Arsivleri

Explicit Interface Definition – Açık Arayüz Tanımlama

Interfaceler implement edilirken bunları açık bir şekilde yani explicit olarak da tanımlayabiliriz. Eğer bu şekilde bir tanımlama yapar isek, açıkca arayüz uygulama ile türeyen sınıf içinde bulunan üye elemanlar private olarak tanımlanabilir ve daha sonra oluşturulan nesneler üzerinden bunlara erişim sağlanamaz. Yani bu üye elemanlarınsa sadece arayüz referansları ile erişim sağlama olanağı verilir. Buna ek olarak birden fazla arayüz uygulanan …

Daha Fazlasi

Interface Inheritence (Arayüzden Miras Alma)

Tıpkı classlarda olduğu gibi interfacelerden de inheritence alınabilmektedir. Tanımlama aynı şekildedir. Birbirinden inheritence alan interfaceler içlerinde implemente edilmezler fakat birbirinden inheritence alınan interfaceleri kullanan bir class içinde bunların implemente edilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki örneğe bakalım : Peki diyelim ki aynı metot adı birbirine miras veren interface içlerinde geçiyor. Bu durumda hangisi çalışacak? Bu durumda derleyici miras almış olan interface içindeki metotu …

Daha Fazlasi

Interface (Arayüz)

Interfaceler, class veya struct gibi türler için oluşturulmuş modellerdir. Sınıflar değişkenleri, özellikleri, olayları, metotları ve indeksleyicileri tanımlar ve içeriklerini oluşturur, arayüzler ise bir sınıfın temelde hangi üyelerden oluşacağını belirleyen bir nevi şablon yapılarıdır. Bu sayede oluşturulacak sınıflara öncülük edilir ve içermeleri gereken üyelerin ne olacağının standardı belirlenir. Genelde büyük ölçekli projelerde önem kazanmaktadırlar. Arayüzleri interface anahtar sözcüğü ile tanımlarız. Ara …

Daha Fazlasi