Etiket Arsivleri

ASP NET CORE RAZOR PAGE BAKIM TEKNİK SERVİS PROJESİ DERS 016 ROLLERİN TANIMLANMASI

Projemizde en başta iki tipte rol olacağnı belirtmiştim. Bunlardan birisi yönetici konumunda olan Admin, diğeri ise müşteri rolünde olan standart kullanıcı yani user. Dolayısı ile benim aslınd bu iki rolü database tarafında oluşturmam lazım. Bunu yapabilmek için ben ana dizine Utility adında bir klasör oluşturuyorum ve tüm rollerimi burada bir sınıf oluşturup içine alacağım. Utility klasörünün içine bir class ekliyor …

Daha Fazlasi

ASP NET CORE RAZOR PAGE BAKIM TEKNİK SERVİS PROJESİ DERS 015 REGISTER KULLANICI ARAYÜZÜ

Uygulamamızda ApplicationUser classımıza birkaç alan daha eklemiştik. Şimdi ASP.Net Core Identity tarafından otomatik olarak eklenmiş Register sayfasının arayüzünü değiştirelim. Bu razor page sayfamız konum olarak projemizde Areas>Pages>Account altında yer almakta. Dersin video versiyonunu da izlemenizi tavsiye ederim. Burada Register.cshtml ve Register.cshtml.cs açalım. Şimdi buradaki mevcut dokümanların halini inclediğimizde asp .net core identtiy tarafından tanımlanmış olan Email, Şifre, Şifre doğrulama alanları …

Daha Fazlasi

ASP NET CORE RAZOR PAGE BAKIM TEKNİK SERVİS PROJESİ DERS 014 REGISTER YAPISI

Projemizi oluşturduğumuzda ASP.NET Core Identity kullandığımız için benim Register.cshtml ve Register.cshtml.cs adında iki tane dosyam var şimdi Register.cshtml.cs kodlarını şöyle yüzeysel olarak inceleyelim. Dersin video versiyonu için: using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel.DataAnnotations; using System.Linq; using System.Text; using System.Text.Encodings.Web; using System.Threading.Tasks; using Microsoft.AspNetCore.Authentication; using Microsoft.AspNetCore.Authorization; using Microsoft.AspNetCore.Identity; using Microsoft.AspNetCore.Identity.UI.Services; using Microsoft.AspNetCore.Mvc; using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages; using Microsoft.AspNetCore.WebUtilities; using Microsoft.Extensions.Logging; namespace GursoyCNCBakim.Areas.Identity.Pages.Account { …

Daha Fazlasi

ASP NET CORE RAZOR PAGE BAKIM TEKNİK SERVİS PROJESİ DERS 003 ASP .NET CORE 3.1 IDENTITY YAPISINI TANIYALIM

Bir önceki projemiz KitapListesinde projenin oluşturulma aşamasında Individual Users Account şeklinde authentication modunu seçmemiştik. Bu projemizde ise seçtik, dolayısı ile projem oluşturulduğunda bir takım farklılıkları sizler de görmüşsünüzdür. Bunlardan bir tanesi Data Klasörü ve bunun altında oluşturulan Migrations klasörü ile birlikte ApplicationDbContext classı. Bu classın içinde herhangi bir model henüz oluşturmadığım için ek bir class yok. Ancak Indivvidual Users Account …

Daha Fazlasi