Etiket Arsivleri

Binary Serialization – İkili Serileştirme

Binary Serialization (ikili serileştirme), serileştirilen nesne – data yine .NET Framework ile yazılmış bir uygulama tarafından deserilize edilecek ise başvurulacak en etkili yöntemdir. Şimdi aşağıdaki kodlarda örnek bir kullanım görebilirsiniz : İlk olarak bir nesneyi serilize edip deserilize edelim : Üstteki kod bloğum çalıştıktan sonra projemin bulunduğu klasör \ debug \ bin altında serilize.iso adında bir dosya oluşur, bu dosya …

Daha Fazlasi