Etiket Arsivleri

Bir Sınıftan Metot Tanımlama ve Bir Sınıftan Örnekleme Yapma

Konuyu örnekle açıklamak istiyorum. Bunun için File > New Project diyoruz ve açılan diyalog penceresinde C# dilinde bir console application açıyoruz. İsmini istediğiniz gibi verebilirsiniz. Ben ismini değiştirmedim ConsoleApplication2 bıraktım. Sonra Solution.Explorer alanında Program.cs’nin adını deneme.cs yapıyorum. Daha sonra kodları aşağıdaki gibi yazıyorum. Örneğimizde deneme adında bir sınıfımız mevcut ve bu sınıf altında MesajGoster adında bir metotumuz yer alıyor. Bu …

Daha Fazlasi