Etiket Arsivleri

Class (sınıf) Üyeleri Metotlar

Sınıf Üyeleri, temel olarak şunlardır. İç içe sınıflar (nested class), yordamlar (methods), Yapıcılar (Constructors), Yıkıcılar (Destructors), Alanlar/Değişkenler (Variables), Özellikler (properties), indeksleyiciler (indexers), öznitelikler (attributes), arabirimler (interfaces), numaralandırmalar (enumarations), temsilci ve olaylar (delegates & events) ve yapılar (structers) gibi. Tabi tüm bu üyelerin hepsi bir sınıf içinde bulunmak zorunda değildir, fakat mutlaka en az bir yordam bulunmalıdır. Çünkü dışarıdan yordamlar üzerinden …

Daha Fazlasi