Etiket Arsivleri

ISNULL ve COALESCE Deyimleri

Daha önceki yazılarımı takip etti iseniz bahsetmiştim. String verileri birbiri ile toplarken dikkat etmemiz gereken bir nokta vardı. Buna göre eğer bir alan içindeki veri NULL ise toplama işlemi sonucu geriye her ne olursa olsun NULL dönerdi. Yani diyelim ki iki alandan string verileri toplamak istiyorsunuz yani birleştirmek istiyorsunuz. Ad alanı bazı satırlarda dolu ama bazılarında NULL, dikkat boşluk karakteri …

Daha Fazlasi