Etiket Arsivleri

Queue Collection – Kuyruk Koleksiyonu

Queue koleksiyonu aynı zamanda kuyruk olarak da bilinir, yapı olarak stack gibidir ama algoritması tamamen farklıdır, stack LIFO mantığında çalışırken, Queue FIFO (First in First Out) mantığı ile çalışmaktadır. Yani ilk giren ilk çıkar. Son elemanın kuyruktan çıkabilmesi için önündeki tüm elemanların kuyruktan çıkmış olması gerekir. Tıpkı bir bilet kuyruğu gibi, sinema önünde bekleyenlerden kuyruktaki ilk kişi biletini alır ve …

Daha Fazlasi

Stack Collection – Yığın Koleksiyonu

Stack aynı zamanda yığın olarak da bilinir. Nesnelerin üst üste konularak oluşturulduğu bir koleksiyon yapısıdır. Stack mantığı LIFO mantığına dayalıdır. Nedir bu LIFO, Last In First Out demektir, yani son giren ilk çıkar. Bu mantığa göre bir stack koleksiyonundaki en son giren nesne okuma işleminde alınacak olan nesnedir. Koleksiyondaki diğer elemanları okumak için ise hangi eleman okunacak ise o elemandan …

Daha Fazlasi

SortedList

SortedList koleksiyon nesnesi Hashtable koleksiyon nesnesine çok benzer. Tanımlanması aynı şekildedir, SortedList sl = new SortedList(); sl.Add(“A”, “Ali”); sl.Add(“C”, “Ceren”); sl.Add(“B”, “Baki”); //indexer ile ekleme.. sl[“D”] = “Deniz”; SortedList, Hashtable?dan farklı olarak girilen kayıtları-elemanları sıralı olarak tutar, her yeni elemen eklendiğinde içinde bulunan tabloyu yeniden sıralar yani. Örneğin üstteki tanımlamalarımda vermiş olduğum örnekte kayıt sırası Ali, Ceren , Baki , …

Daha Fazlasi

Collections – Koleksiyonlar

.NET ortamında genel itibari ile kodlarımızı yazarken bir çok durumda bir çok nesneden oluşan gruplara ihtiyaç duyarız. .NET Framework bunun için bize System.Collections isim alanında koleksiyon diye adlandırdığımız sınıfları sunmaktadır. Bu sınıflara örnek verirsek, ArrayList, BitArray, HashTable, Stack, SortedList, Queu, CollectionBase, DictionaryBase gibi sınıflardır. Bu koleksiyon tabanlı sınıflarda bir türden veya biribirinden farklı türlerde olan bir çok nesneyi aynı grup …

Daha Fazlasi