Etiket Arsivleri

Visual C# Kod Yapısını Anlamak

Visual Studio 2012 ortamında bir Console Application açtım ve oluşturulmuş hazır kodlar içinde şöyle bir şey yazdım. Kodlarımızı yazarken kodlarımız arasında bir takım hatırlatıcı, bir takım açıklayıcı yazılar yazmak istediğimiz zamanlar olur. İşte bu yazıları yazabilmek için yorum satırları oluşturmamız gerekir. C#’^ta bir satırın yorum satırı olabilmesi için başında iki adet // karekteri yer alır. Eğer birden fazla bir satırda …

Daha Fazlasi