Etiket Arsivleri

Diğer Veri Tipleri İle String Verileri Birleştirme ( CAST ve CONVERT )

String olmayan veriler ile string verileri birleştirebilmek için string olmayan verilerin string tipine dönüştürülmesi gerekmektedir. Yalnız şöyle bir istisnaya da değinmeden geçemeyeceğim. SQL server management studio’da boş bir sorgu penceresinde aşağıdaki sorguyu yazın ve sonucu görün. Görüldüğü üzere toplama işlemi yaptı. Oysaki tırnak içinde yazılanlar aslında string. İşte istisna burada, eğer string değer SQL Server Management Studio tarafından Number olarak …

Daha Fazlasi