Etiket Arsivleri

Switch Deyimi

C#’ta farklı koşul durumlarında kullanabileceğimiz deyimlerden biri de Switch deyimidir. Özellikle ikiden fazla koşullu durumlarda ve her koşulun karşılığında ne yapılması gerektiği durumlarda oldukça sık başvurulan yöntemdir. Örneğin şöyle bir durum düşünelim, bir öğrencinin almış olduğu sayısal notları karşılığında öğrencinin not karşılığına gelen harfsel ifadeyi yazmak için switch kullanabiliriz. Bunu iç içe if else blokları ile de yapmamız mümkündür ancak …

Daha Fazlasi