Etiket Arsivleri

Metotlar

Metotlar yazılımda bir takım işlem kodlarının bir arada tutularak bir metot altında tanımlanması ve bu metotların gerekli görüldüğü yerde çağırılması sonucu kullanılan kod bloklarıdır. Yani aslında şöyle diyebiliriz, tekrar gerektiren durumlarda komutları yeniden yazmak yerine bir metot oluşturarak, sadece isminin çağırılması yani isminin yazılması yeterlidir. Metotlar güvenlik veya gizlilik bakımından ele alırsak ikiye ayrılmaktadırlar. Bunların birisi public bir diğeri de …

Daha Fazlasi

Metotlarda Parametrelerin İsimlendirilmesi

.NET ortamında C#’ta parametreli metotlar oluşturduğumuzda metot içinde tanımlanan parametreler soldan sağa doğru sırası ile değer alırlar. Örneğin Zaman diye bir sınıftan z adında bir instance aldığımızı düşünelim. Yine bu Zaman sınıfı içinde ZamanAyarla diye de bir metodumuz olsun. Bu metodumuzda 3 tane parametre alsın. Bunlar; saat, dakika ve saniye olsun. Yani şöyle bir metot tanımlıyoruz : Görüleceği üzere ZamanAyarla …

Daha Fazlasi

Metotlarda Opsiyonel Parametreler Oluşturmak

.NET’te metotlarımızı oluştururken bu metotlara parametreler verebileceğimizi yani argümanlar verebileceğimizi biliyoruz. Bununla birlikte metotları oluşturduğumuzda opsiyonel parametre kullandırma hakkına da sahibiz. Ne demek istiyorum demek istediğim şu, diyelim ki biz bir metod oluşturduk bu metotta iki parametre kullanılacak. Yani iki değer alacak, ama birisinin aynı zamanda varsayılan değeri var. Eğer kullanıcı bu metodu kullanırken ikinci bir değer girmez ise varsayılan …

Daha Fazlasi

Metotların Tanımlanması ve Kullanılması

Oluşturulmuş olan metotları çağırmanın 3 yolu vardır. 1) Metodu oluşturulduğu sınıf içinde direkt olarak ismi ile çağırmak. Örnek olarak; gibi.. 2) İlgili metodun bağlı bulunduğu sınıftan türetilmiş yani instance alınmış bir objeye bağlı olarak (.) deyiminin ardından kullanma.. (non-static metotlar için) gibi.. 3) İlgili metodun bağlı bulunduğu sınıfta mevcut olan static metotların kullanılması, (.) deyiminin ardından kullanma.. Static metotlar bağlı …

Daha Fazlasi

Çoklu Parametre Kullanarak Metotların Oluşturulması – En Büyük Sayıyı Bulma

Bu yazımda parametreli metot nasıl oluşturulur buna değinmek istiyorum. Bunu da bir örnek üzerinden anlatacağım. Örneğimizde kullanıcıdan 3 adet sayı girmesini isteyeceğim ve bu girilen 3 sayıdan en büyük olanını bulmaya çalışacağız. Şimdi detaylı bir şekilde kod bloğumuzu inceleyelim. Görüleceği üzere EnBuyukSayi metodumu tanımlarken public ve static deyimlerini kullandım. public deyimini kullanmakla birlikte ben bu metot için her yerden ulaşılabilir …

Daha Fazlasi

Switch Deyimi

C#’ta farklı koşul durumlarında kullanabileceğimiz deyimlerden biri de Switch deyimidir. Özellikle ikiden fazla koşullu durumlarda ve her koşulun karşılığında ne yapılması gerektiği durumlarda oldukça sık başvurulan yöntemdir. Örneğin şöyle bir durum düşünelim, bir öğrencinin almış olduğu sayısal notları karşılığında öğrencinin not karşılığına gelen harfsel ifadeyi yazmak için switch kullanabiliriz. Bunu iç içe if else blokları ile de yapmamız mümkündür ancak …

Daha Fazlasi

Parametreli Metot Oluşturma

Bu yazımda C# ortamında oluşturulan metotlara parametre tanımlamaktan bahsedeceğim. Bu yazıyı okumadan önce aşağıdaki linkte yer alan yazıya bir göz atmanızı öneririm. Bir Sınıftan Metot Tanımlama ve Bir Sınıftan Örnekleme Yapma Metotlarımızda bazen parametrelere ihtiyaç duyarız. Örneğin bir uygulama içinde MesajGoster gibi bir metodumuz var. Ve biz bu metodu bir takım şartlara bağlı olarak çalışmasını istiyoruz. Yani ancak belli şartlar …

Daha Fazlasi