Etiket Arsivleri

SQL’de String Verileri Birleştirme

SQL’de string türündeki verileri birleştirmek yani bu verileri toplamak için + operatörünü kullanırız. Syntax olarak oldukça basittir. string veri veya kolonadı + string veri veya kolonadı İki string veriyi toplayalım. Person.Person tablosundan BusinessEntityID alanını tek, FirstName ve LastName alanını ise iki veri arasında boşluk olacak şekilde AdSoyad kolonu adında yeni bir kolonda toplayarak gösterelim. AdventureWorks veritabanını kullanıyorum. Aynı sorgu olsun …

Daha Fazlasi