Etiket Arsivleri

Değişken Oluşturma Uygulamaları

Bu yazımızda da Microsoft SQL Server Management Studio ortamında değişkenler oluşturarak bir takım basit uygulamalar yapalım. İlk örneğimizde bir değişken oluşturalım INT tipinde olsun ve sonra bu değişkeninin içeriğini yazdıralım. Bu arada AdventureWorks2012 veri tabanı üzerinde çalışıyorum, yeni bir Query penceresi oluşturdum. Sonuç olarak geriye 3 değeri döner. Şimdi birde NVARCHAR tipinde bir değişken oluşturup bu değişken içeriğine veri atayıp …

Daha Fazlasi