Etiket Arsivleri

Tabloların Değişken Olarak Oluşturulması

SQL Server 2000 ve sonraki versiyonlarında tabloların değişken olarak oluşturabiliyoruz. Değişken tipinde tablo oluşturmak için kullanacağımız söz dizimi aşağıdaki gibidir: DECLARE @tableAdı TABLE (kolon1 veritipi, kolon2 veritipi) Görüleceği üzere SQL’de bir değişken nasıl oluşturuluyorsa aynı söz dizimine benzer şekilde tablo değişkenleri de oluşturuluyor. Şunu bilmeniz gerek tabi tablo tipi değişken üzerinde ALTER TABLE komutunu kullanamayız, yani bu şekilde oluşturulan bir …

Daha Fazlasi