Etiket Arsivleri

Events – Olaylar

Events (Olaylar) kullanıcının fare ile tıklaması, klavyeden bir tuşa basma gibi işletim sistemi üzerinden gerçekleştirdiği eylemlerdir. Bir bileşen üzerinde meydana gelen olayları takip eden ve bunları yakalayan mekanizma event handler olarak adlandırılır. Event Handler ilgili olay gerçekleştiği zaman tetiklenir. Olay gerçekleştikten sonra hangi işlemlerin yapılacağı olay yöneticileri için delegeler ile temsil edilir. Bir kullanıcının fare ile tıklaması örneğin bir Click …

Daha Fazlasi

Delegates – Delegeler (Delegasyonlar – Temsilciler)

Delegeler (Delagates) aslında bir nevi işaretçi olarak tanımlanabilirler çünkü metotlara aracılık eder ve onları temsil etmektedirler,yani onların referanslarıdır. Çalışma zamanında tanımlanan ve metotlara erişilmesini sağlayan yapılardır. Bellek üzerinde özel bir alanda tutulurlar ve metotları bellek üzerinde adreslerler. Bu adresler bir anlamda metotların yerini işaret ederler diyebiliriz. Delegeleri bildirmek için delegate anahtar sözcüğü kullanılmaktadır. İçeriği olmayan bir metot gibi tanımlanmaktadır. Örnek …

Daha Fazlasi