Etiket Arsivleri

JavaScript Diziler

Aynı türdeki verileri tek bir yerde saklamamızı sağlayan değişkenlerdir, içlerinde birden fazla eleman barındırabilirler. Dizileri birden fazla yolla tanımlamamız mümkündür. Örneğin en başta boş bir dizi tanımlayıp daha sonradan içeriğini doldurabiliriz.   Görüleceği üzere önce dizimizin adını verdik, ardından new Array diyerek yeni bir dizi oluşturduk. Bu tanımlamada dizimizin içeriğinde herhangi bir şey yok. Diyelim ki ogerenciler adında bir dizi …

Daha Fazlasi

JavaScriptte Nesneler

JavaScript diğer programlama dillerinde olduğu gibi nesne kavramını desteklemektedir ve nesne oluşturmanın birden fazla yolu vardır. Aşağıdaki kod bloğunda nesne nasıl oluşturulmuş görebilirsiniz. Nesne oluşturmak için new Object(); diyerek yeni bir nesne oluşturdum. Tıpkı bir veri tipi gibi öncesinde var deyimi ile birlikte nesneme bir isim verdim. Daha sonra oluşturduğum bu nesneme iki adet özellik ekledim. ad ve soyad. Daha …

Daha Fazlasi

ASP Formu ile Veritabanından Kayıt Silme

Şu ana kadar ufak projemizde kayıt ekleme, kayıt silme, kayıt güncelleme kısımlarını gördük. Şimdi de bu ufak projenin son yazısı olan kayıt silme işlemine değineceğim. Yine GursoyLtd veritabanını kullanıyorum. Daha önceki yazımda nasıl oluşturduğumuzu anlatmıştım, hatta Sql Scriptini de vermiştim. Aşağıdaki yazıdan alabilirsiniz.. Veritabanına Veri Kaydı web.config dosyası : web.config : Projeme bir web form ekliyorum adını ben KisiSil.aspx verdim. …

Daha Fazlasi

DELETE ile Veri Silme

DELETE deyimi ile var olan bir tabloda veri silme işlemi yapabiliriz. DELETE ile silme işlemi yaparken tabi bir takım durumlar vardır. Malum veri tabanımızda yer alan tablolarımız birbirile ile ilişkili olabilirler. Dolayısı ile herhangi bir tablodan bir veri silmek istediğimizde eğer bu tablo bir başka tablo ile ilişkilendirilmiş ve diğer tabloda da bu veriye dair bir takım bilgiler mevcut ise …

Daha Fazlasi